Stanisław Róg

Członek nie wyraził zgody na opublikowanie danych.