Tomasz Pacek

Inżynier
[email protected]
Abaris Projekt Sp. z o.o.
Członek zwyczajny od roku 2009
Więcej informacji
Powyższe dane są zgodnie z informacją przekazaną przez osoby zainteresowane i nie podlegają weryfikacji SIDiR.