Roman Lipiński

Inżynier
Stolema 35/9 80-177 Gdańsk
+48 603 11 12 80
[email protected]
Członek zwyczajny od roku 2010
Więcej informacji
Powyższe dane są zgodnie z informacją przekazaną przez osoby zainteresowane i nie podlegają weryfikacji SIDiR.