Dariusz Krzywkowski

Inżynier
Błażeja 14A/14, 61-608 Poznań
Fax (61) 821 81 71
+48 602 242 010
[email protected]
Fach Inwest Dariusz Krzywkowski
Strona firmy http://www.fachinvest.pl
Członek zwyczajny od roku 2005
Więcej informacji
Powyższe dane są zgodnie z informacją przekazaną przez osoby zainteresowane i nie podlegają weryfikacji SIDiR.