Tomasz Granops

Inżynier
Wielka Odrzańska 18a/5, 70-535 Szczecin
Fax (91) 812 02 72
+48 604 213 779
[email protected]
KOMPLET INWEST s.j. T. Granops, E. Prażanowska-Nieboj
Strona firmy http://www.kompletinwest.pl
Członek zwyczajny od roku 2007
Więcej informacji
Powyższe dane są zgodnie z informacją przekazaną przez osoby zainteresowane i nie podlegają weryfikacji SIDiR.