Mariusz Dominik Gawędziński

Inżynier
+48 728-881-069
[email protected]
Dyskret Polska
Członek zwyczajny od roku 2015
Członek grup
Więcej informacji
Powyższe dane są zgodnie z informacją przekazaną przez osoby zainteresowane i nie podlegają weryfikacji SIDiR.