Numer 9, 02 2009

Numer 9, 02 2009

W numerze:

  • Znajomość prawa uczy,
  • Young Professionals w FIDIC,
  • Głos w dyskusji,
  • Omówienie rozwoju branży budowlanej,
  • Policentryczne środowisko na Górnym Śląsku,
  • Energetyczne i przestrzenne planowanie,
  • Stawki robocizny kosztorysowej,
  • Program konferencji