Numer 8, 12 2008

Numer 8, 12 2008

W numerze:

  • Pożegnanie,
  • Podsumowanie roku,
  • Warunki kontraktowe FIDIC,
  • Projektuj i buduj,
  • Ceny w budownictwie,
  • Ubezpieczenia,
  • Press Release,
  • Wspomnienie sezonu,
  • Aktualności,