Numer 7, 10 2008

W numerze:

 • Słowo wstępne Konferencji,
 • Kontrakty oparte na FIDIC,
 • Polskie doświadczenia w przygotowywaniu i realizacji zamówień publicznych
  Polish Experience in preparation and implementation of public procecurement
  Potrzebna pomoc,
 • Certified Construction Suppliers System
  Practical issues in implementation of Infrastruture Projects co-financed in Hungary from EU funds,
 • Slovenian experiences in FIDIC standard contracts
  Experience of EU funded projects in Estonia by using FIDIC Conditions of Contracts and National Procurement Law,
 • Sharing the Romanian Experience,
 • Procurement law in practice,