Numer 69, 11 2023

Numer 69, 11 2023

W numerze

  • Wstęp – Tomasz Latawiec
  • Spierajmy się godnie – Dr inż. Piotr Pazdan, Sławomir Kośmiński
  • Rozmowa z Prezesem Prokuratorii Generalnej RP Mariuszem Haładyjem
  • Jak skutecznie dochodzić kosztów pośrednich związanych z przedłużeniem terminu? – Maciej Jamka, Marcin Bisikiewicz, Łukasz Gembiś, Patrycja Treder
  • O znaczeniu usług intelektualnych w procesie realizacji inwestycji – Anna Oleksiewicz
  • Inżynierska mantra: dialog, zaufanie i współpraca – rozmowa z Markiem Rytlewskim