Numer 68, 09 2023

Numer 68, 09 2023

W numerze

 • Wstęp – Tomasz Latawiec
 • Polak w zarządzie FIDIC – Adam Białachowski
 • Nie dokarmiać czarnych łabędzi – Jan Styliński
 • Klasyfikacja budowlana jest nie tylko dla BIMu – Piotr Montewski
 • Stabilne finansowanie to tlen dla kolejowych inwestycji infrastrukturalnych – Marita Szustak
 • Konsekwencje upadłości na kontakcie – Anna Michalak
 • Umowy wzajemne o roboty budowlane i waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy robót – Zbigniew J. Boczek
 • Model realizacji inwestycji oparty na współpracy (kolaboratywny) – Kalikst Nalgel
 • Certyfikacja wykonawców zamówień publicznych, czyli ambitne zadanie cały czas do wykonania – dr Wojciech Hartung
 • Partnerstwo – wyznacznik dojrzałości branży – Dawid Sięcio
 • Czy strzelnice powinny powstawać na podstawie specustawy? – Piotr Jarzyński