Numer 67, 07 2023

Numer 67, 07 2023

W numerze

 • Wstęp – Rafał Bałdys Rembowski
 • Po pierwsze: nie szkodzić – Katarzyna Grala‐Latawiec
 • Wzrost kosztów realizacji inwestycji budowlanych jako główny skutek wojny w Ukrainie – Raport CCM i DLA Piper – Mikołaj Matla
 • Strategie bez kontroli – dr Stanisław Gasik
 • Czy lex silos uprości inwestycje? – Piotr Jarzyński
 • Czy wzrosty kosztów związanych z nadzwyczajną zmianą cen rzeczywiście powinny być dzielone po równo? – Łukasz Gembiś
 • Wynagrodzenie ryczałtowe – aspekty prawne i doktryna – Zbigniew J. Boczek
 • Smart-FIDIC-Contract wizja przyszłości – Sylwana Kalinowska‐Huk
 • Ochrona zabytków – osobliwości w działalności Inżyniera Konsultanta – Tomasz Francuz
 • Wstępne konsultacje rynkowe – niedoceniane narzędzie likwidowania asymetrii informacji w zamówieniach publicznych – Katarzyna Wrona
 • ChatGPT w procesach inwestycyjnych – Rafał Bałdys Rembowski
 • Czy Kartagina powinna zostać zburzona, a przepisy o umowie o roboty budowlane napisane na nowo? – Kamil Pociecha