Numer 65, 02 2023

Numer 65, 02 2023

W numerze

  • Czy Inżynier może wydać dowolne polecenie w trybie Klauzuli 3.5 [Polecenia Inżyniera]
  • Prawa autorskie w umowie o prace projektowe
  • Przyszłość zawodów w dobie GAI (Generatywnej AI)
  • Audyt techniczny obiektu to nie „kilka stron uwag”
  • Przejściowe świadectwo płatności krok po kroku – perspektywa Inżyniera
  • Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
  • Projektowa teoria względności, o tym jak czas inaczej biegnie dla projektanta i zamawiającego
  • Ewolucja systemu
  • Relacja z FIDIC General Assembly Meeting (GAM) w Genewie
  • Wartość w procesach gospodarczych, typy pracy i rodzaje strat w metodyce lean