Numer 64, 12 2022

Numer 64, 12 2022

W numerze

  • Waloryzacyjne kompendium
  • Procedura zmiany umowy w wyniku nadzwyczajnej zmiany stosunków
  • 7 Zasad efektywnego roszczenia waloryzacyjnego
  • Podstawy prawne zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku z wystąpieniem istotnych zmian cen materiałów lub kosztów realizacji zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem art. 48 tarczy prawnej
  • Siła wyższa (Force Majeure) w realizacji kontraktów budowlanych. Jak na tę instytucję wpłynęła pandemia COVID-19 oraz wojna w Ukrainie
  • Praktyczne aspekty waloryzowania umów o roboty budowlane
  • Klauzule przeglądowe z perspektywy Wykonawców
  • Zasady prawnego bezpieczeństwa i higieny pracy