Numer 6, 09 2008

W numerze:

  • Konferencje,
  • Ceny w budownictwie,
  • Zarządzanie inwestycjami,
  • Warunki kontraktowe FIDIC,
  • Projektuj i buduj,
  • Narodowa strategia spójności,
  • Ubezpieczenia,
  • Prawo,
  • Studia podyplomowe,
  • Aktualności,