Numer 56, 03 2021

Numer 56, 03 2021

W numerze:

  • Wyzwanie przyjęte
  • Era covid – i co dalej?
  • Umowa o roboty budowlane w czasach pandemii COVID-19
  • Instrumenty pomocowe w kontekście pandemii COVID-19– Rozwiązania dla branży budowlanej
  • Termin wystąpienia z pozwem o podwyższenie ryczałtu
  • O ugodach w sporach z jednostkami sektora finansów publicznych. Jak było, jak jest, a jak być może
  • Jak udowodnić żądanie o podwyższenie wynagrodzenia w związku z nadzwyczajną zmianą stosunków?
  • Koniec Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
  • V edycja Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów 2020