Numer 55, 12 2020 - Nowa rzeczywistość

Numer 55, 12 2020 – Nowa rzeczywistość

W numerze:

  • Harmonizacja WK FIDIC z prawem: Klauzula 11.9
  • Problematyka stosowania klauzuli 13 wzorca Warunków Kontraktowych w polskim systemie zamówień publicznych
  • Pozasądowe rozwiązywanie sporów w nowej ustawie „Prawo zamówień publicznych”
  • Hiper-ryczałt
  • Wielkie inwestycje wymagają dużej pracy
  • Roszczenia związane ze spadkiem produktywności
  • Roszczenia odszkodowawcze w związku z opóźnieniem kontraktu