Numer 54, 03 2020 - Właściwa interpretacja

Numer 54, 03 2020 – Właściwa interpretacja

W numerze:

  • Subklauzula 20.1 warunków kontraktowych FIDIC w polskim Systemie prawnym
  • Jak mądrze korzystać z uprawnienia wynikającego z klauzuli 6.9
  • Przedawnienie roszczeń z umowy o prace projektow
  • Koncyliacja. Czy szansa zostanie wykorzystana?
  • Wyzwania waloryzacyjne na rok 2020
  • Sprawozdanie z konferencji waloryzacyjnej