Numer 50, 05 2018

Numer 50, 05 2018

W numerze:

  • Nowa odsłona „Tęczy” FIDIC – co zmienia edycja 2017 w warunkach kontraktowych?
  • Czy zmiana Czasu na Ukończenie będąca konsekwencją Zmiany, może być wprowadzona na podstawie sbkl. 13.3, czy tylko na podstawie sbkl. 20.1?
  • Zmiana wynagrodzenia umownego w świetle warunków kontraktowych FIDIC, przepisów prawa i orzecznictwa sądowego
  • Współpraca czy konflikt?
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w procesie inwestycyjnym
  • Podsumowanie działalności Koła Młodych Profesjonalistów 2017
  • Rozwój kariery — członkostwo w CIOB (Chartered Institute of Building, UK)
  • Sięgając do innych wzorców — w poszukiwaniu rozwiązań idealnych
  • Nowa edycja Warunków Kontraktowych FIDIC