Numer 47, 11 2017

Numer 47, 11 2017

W numerze:

  • Wydłużenie czasu na ukończenie w kontraktach FIDIC. Analiza opóźnień
  • Zagadnienia wyceny roszczeń w zamówieniach na roboty budowlane w Polsce
  • Przejęcie ryzyk przez wykonawcę w umowach opartych o FIDIC jako jedno kryterium oceny ofert – uwagi praktyczne
  • Ustawowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych i odsetki za nieterminową zapłatę wynagrodzenia wykonawcy robót
  • Nowy reżim ochrony podwykonawców
  • SIDiR na politechnice krakowskiej
  • Kto zawiera (a kto powinien) ubezpieczenia z klauzuli 18.2 FIDIC?
  • Możliwości architektów polskich świadczenia swoich usług na terenie Niemiec oraz prawa i obowiązki z tym związane
  • Warsztaty w ambasadzie Holandii