Numer 2, 12 2007

W numerze:

  • Fundusz spójności wyzwaniem dla Polski
  • Decyzja środowiskowa na realizację przedsięwzięcia
  • FIDIC warunki kontraktowe