Numer 17, 06 2010

Numer 17, 06 2010

W numerze:

  • Nowe wydawnictwo
  • Nowe warunki FIDIC „złota książka” – warunki kontraktowe dla projektowania, budowy i obsługi
  • Arbitraż instytucjonalny czy ad hoc
  • Zamówienia sektorowe: czy dotyczą prywatnych przedsiębiorstw energetycznych?
  • Podwykonawstwo i solidarna odpowiedzialność w realizacji robót budowlanych
  • Kontrola zarządzania programami operacyjnymi
  • Propozycje uregulowań w Umowach na Prace Projektowe
  • Czas na ukończenie, siła wyższa, umowa o świadczenie niemożliwe
  • Aktualności