Numer 16, 02 2010

Numer 16, 02 2010

W numerze:

  • Konferencja
  • Rola Inżyniera w realizacji inwestycji
  • Warunki kontraktowe FIDIC oraz prawo polskie w zamówieniach publicznych
  • Zastosowanie ogólnych warunków kontraktowych FIDIC tzw. czerwonej książki w zamówieniach publicznych
  • Przykłady modyfikacji zapisów w warunkach kontraktowych FIDIC na projektowanie i wykonawstwo w zamówieniach publicznych
  • Wynagrodzenie kosztorysowe, a wynagrodzenie określone przedmiarem robót w zamówieniach publicznych
  • Konferencja SIDiR ?Tsunami sporów przed nami?
  • Tsunami sporów przed nami czy raczej już nad nami?