Numer 12, 09 2009

Numer 12, 09 2009

W numerze:

  • Roboty stwierdzone protokołem konieczności przez inżyniera
  • Dyrektywy Unijne a prawo krajowe
  • Czy KTOŚ to czyta?
  • Najlepiej uczymy się na błędach
  • FIDIC a polskie regulacje prawne czy stosowanie warunków kontraktowych fidic przeszkadza w sprawnej realizacji kontraktów?
  • Po pierwsze ? zrozumieć prawo część 2
  • Ścieżka krytyczna a opóźnienia w postępie robót