Biuletyn konsultant

Temat dnia

Temat dnia

Koleżanki i Koledzy.

Za kilka dni rozpocznie się druga Konferencja Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie. W tym roku Konferencja została objęta patronatem Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), co podkreśla rangę Konferencji i naszego Stowarzyszenia. Myślę, że będzie to dobra okazja, by w szerszym gronie porozmawiać o nowym otwarciu w relacjach pomiędzy inwestorami a wykonawcami oraz o sposobach unikania eskalacji sporów w zamówieniach publicznych. Jako niezależni inżynierowie konsultanci powinniśmy starać się promować dobre praktyki i zasady, dzięki którym te relacje mogą być efektywne i dzięki którym zamawiający i wykonawca nie będą stali po dwóch stronach barykady, tylko wspólnie będą dążyli do zrealizowania celu jakim jest ukończenie inwestycji.

Praktyka ostatnich lat i systematyczne „psucie” Warunków Kontraktowych FIDIC przez majstrowanie przy nich przez różnej maści „innowatorów” – zwłaszcza tych zatrudnionych w jednej z najhojniej obdarowanych środkami unijnymi Dyrekcji – powinny odejść w niepamięć. Ale żeby to nastąpiło musimy wypracować wspólne stanowisko naszego środowiska co do pryncypiów. Konferencja będzie dobrym miejscem debaty i prezentacji poglądów praktyków. Warto zatem poświęcić dwa dni na spotkanie w gronie osób profesjonalnie zajmujących się inwestycjami budowlanymi ze szczególnym uwzględnieniem zamówień publicznych.

Jednym z pomysłów na systemową zmianę jest powołanie Narodowego Forum Kontraktowego (NFK) – organizacji skupiającej przedstawicieli odpowiednich ministerstw, samorządów, agencji rządowych, organizacji branżowych i spółek Skarbu Państwa, mającej na celu rozpowszechnianie dobrych praktyk i wzorów dokumentów w systemie zamówień publicznych, które mogliby wykorzystywać zamawiający. Idea NFK opiera się o fundamentalną zasadę zapewnienia równouprawnienia stron w procesie inwestycyjnym. Dlatego priorytetami nowej organizacji ma być stworzenie wzorów zrównoważonych warunków kontraktowych wiążących dla zamawiających publicznych oraz przyjęcie wspólnych zasad opracowywania materiałów przetargowych, w tym opisu przedmiotu zamówienia.

Pragnę w tym miejscu podkreślić rolę naszego Stowarzyszenia w promocji idei Narodowego Forum Kontraktowego. Może „dobra zmiana” doceni wagę pomysłu i da szansę na jego wdrożenie? Wierzę, że tak i że NFK w sposób rewolucyjny wpłynie na cały system zamówień publicznych. NFK czerpie wzorce z brytyjskiego JCT i holenderskiego CROW, ale nie kopiuje ich bezkrytycznie. Na łamach Biuletynu będziemy informować na bieżąco o postępach we wdrażaniu Narodowego Forum Kontraktowego.

Szanowni Państwo!

Po raz kolejny zwracam się z apelem o Wasz udział w tworzeniu Biuletynu. Wasze artykuły bądź komentarze mogą być interesujące dla innych członków Stowarzyszenia. Głos każdego z Was jest cenny i ważny, a wymiana poglądów pożądana. Im więcej autorów będzie publikowało na łamach Biuletynu, tym bardziej będzie on pluralistyczny, na czym SIDiR jako organizacja zrzeszająca profesjonalistów na pewno skorzysta.

Do zobaczenia na Konferencji!

To fragment arykułu, pełną treść znajdą Państwo w Biuletynie Konsultant