Biuletyn konsultant

Temat dnia

Temat dnia

Koleżanki i Koledzy.

Za nami dwa niezwykle ciekawe wydarzenia: I Warsztaty BVP oraz II Regionalna Konferencja Infrastrukturalna FIDIC / EFCA / SIDiR. Oba te wydarzenia dobitnie pokazują, że nasze Stowarzyszenie może pełnić rolę organizacji wyznaczającej standardy w szeroko rozumianych inwestycjach infrastrukturalnych, zwłaszcza w zamówieniach publicznych.

Warsztaty BVP, organizowane wspólnie z Ambasadą Królestwa Niderlandów, były moim skromnym zdaniem przełomowym momentem na drodze promowania wzorców dotyczących zamawiania (usług, robót, dostaw). Fakt, o BVP się mówiło nawet dobrze, ale na ogół w podsumowaniu padało sakramentalne: „ale w ramach unijnego systemu zamówień publicznych tego się da się zastosować…” A tu proszę – podczas Warsztatów w Krakowie nasi szacowni goście z Holandii wskazywali na wiele przykładów zastosowania BVP właśnie do zamówień publicznych. Także w infrastrukturze. Profesor Dean Kashiwagi i jego syn Isac w sposób bardzo obrazowy udowadniali prostotę metody BVP oraz jej zalety. Dyskusja towarzysząca Warsztatom unaoczniła mi, że idea BVP ma jedynie ograniczenia mentalne. Po prostu – jak czegoś nie znamy, to się tego boimy! To czy BVP przyjmie się w Polsce zależy tylko i wyłącznie od tego, czy znajdzie się pierwszy odważny zamawiający, który zechce zaryzykować i „pójść w nieznane”. Mogę Państwu powiedzieć, że są już pierwsi chętni do podjęcia się trudnej roli pioniera, co daje nadzieję, że wdrożenia BVP można się spodziewać w najbliższym czasie. I co ciekawe – tym pionierem może być naprawdę bardzo ważny publiczny zamawiający! Ale póki nie będę zapeszał.

Co ważne – podczas Warsztatów publicznie zaprezentowaliśmy pierwsze nieholenderskojęzyczne wydanie podręcznika BVP. Zarówno holenderscy autorzy – przybyli na nasze Warsztaty – jak i inni goście byli pod wrażeniem tego wydawnictwa, dzięki któremu łatwiej jest przyswoić procedury w BVP. Ten podręcznik udało się wydać dzięki wydatnej pomocy Ambasady Królestwa Niderlandów, a zwłaszcza pani Dorocie van den Bercken, oraz uporowi kilku naszych koleżanek i kolegów: Pawłowi Zejerowi, Leszkowi Bochenowi, Marcinowi Mikulewiczowi, Tamarze Małasiewicz. Wszystkim, którzy nie mogli uczestniczyć w Warsztatach polecam gorąco relację z tego wydarzenia oraz wywiady, które zostaną zawieszone na stronie www.sidir.pl

II Regionalna Konferencja Infrastrukturalna była poświęcona problemom z realizacją inwestycji infrastrukturalnych w naszej części Europy. Z wygłoszonych referatów wynika jasno i dobitnie, że głównym problemem są złe praktyki zamawiających. Nie prawo i nie brak możliwości formalno-prawnych, ale właśnie złe praktyki. Większość prelegentów zwracała uwagę na nadmierną ingerencję zamawiających w standardowe Warunki Kontraktowe FIDIC oraz w totalne niezrozumienie roli Inżyniera. Podobnie rzecz się ma z rozstrzyganiem sporów – nie tylko w Polsce mamy problem ze sporami. W innych krajach Europy Środkowowschodniej również borykają się przewlekłymi procesami i brakiem woli do polubownego załatwiania tych sporów. Jako naganne wskazywano praktyki wyboru oferty najkorzystniejszej w oderwaniu od kryteriów jakościowych i kosztowych. W tym miejscu przypomnę, że cena to jest coś zupełnie innego niż koszt!

Ważną częścią Konferencji była niejako kontynuacja Warsztatów BVP. SIDiR jest pierwszą organizacją krajową FIDIC, która tak mocno stara się promować tę metodę – stąd właśnie w programie Konferencji znalazł się blok BVP i udział profesora Kashiwagi oraz holenderskich przedstawicieli Best Value Group. Czy inne organizacje członkowskie FIDIC będą chciały się zaangażować w promocję BVP w swoich krajach tego nie wiem, ale wiem, że ta część Konferencji wzbudziła duże zainteresowanie i sporą dyskusję. Mniemam z tego, że inni pójdą naszym śladem.

Szanowni Państwo.

A co przed nami? Myślę, że warto wspomnieć o bardzo widocznym zaangażowaniu SIDiR w prace tzw. „Komitetu Sterującego” i w poszczególnych Grupach Roboczych powołanych przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Może tym razem unikatowa wiedza i doświadczenia naszych członków zostaną odpowiednio wykorzystane i w ramach szerokiej współpracy organizacji społecznych i administracji państwowej uda się wypracować konsensus, dzięki któremu usprawni się realizację inwestycji celu publicznego, a wydatkowanie olbrzymich środków publicznych będzie efektywne. Tym konsensusem powinno być powołanie Narodowego Forum Kontraktowego (NFK), a jednym z fundamentów Forum powinny być zbalansowane umowy oraz mądry wybór wykonawcy / usługodawcy / dostawcy, czemu może służyć BVP.

O postępach prac w ramach współpracy z administracją państwową możecie na bieżąco się zapoznawać na naszej stronie www.sidir.pl.

Szanowni Państwo!

W zasadzie niejako z obowiązku zwracam się na końcu z apelem o Wasz udział w tworzeniu Biuletynu. Waszych artykułów bądź komentarzy naprawdę brakuje! A przecież każdy z Was ma coś ciekawego, czym mógłby się podzielić z innymi czytelnikami Biuletynu. Na tych łamach powinny się znajdować publikacje dotyczące Waszych zawodowych przypadków, doświadczeń, rozstrzygnięć, a także ciekawe komentarze do orzecznictwa.

To fragment arykułu, pełną treść znajdą Państwo w Biuletynie Konsultant