Biuletyn konsultant

Temat dnia

Temat dnia

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Zarząd Stowarzyszenia inżynierów Doradców i Rzeczoznawców oraz powołany Komitet Organizacyjny obchodów 100-lecia konsultingu inżynierskiego w Polsce pragnie poinformować o przygotowaniach do tego Jubileuszu, który przypada w 2014 roku.

W tym roku FIDIC świętuje 100-lecie istnienia i jakże bogatej działalności dla dobra procesów inwestycyjnych, a kulminacją obchodów będzie Walne Zgromadzenie FIDIC we wrześniu w Barcelonie.

To w 1913 roku w Gandawie zebrał się Komitet Organizacyjny reprezentujący inżynierów w 10-ciu krajów europejskich, który postanowił powołać do życia organizację inżynierów konsultantów w branży budowlanej celem wspólnego dokształcania się, wymiany doświadczeń, oraz krzewienia idei konsultingu dla poprawy procesów inwestycyjnych na świecie. W spotkaniu tym uczestniczyło dwóch polskich inżynierów: profesor Mieczysław Pożaryski i inżynier doradca Ksawery Gnoiński. Dlatego możemy stwierdzić, że Polacy byli jednymi z założycieli FIDIC. Panowie Ci poprzez swoje kontakty doprowadzili do powstania w 1914 roku nowej polskiej organizacji doradztwa inżynierskiego – Koła inżynierów Doradców i inżynierów Rzeczoznawców (K.I.D.I.R). na Kongresie w Bernie w 1914 roku K.I.D.I.R został przyjęty do FIDIC.

FIDIC zaprzestał swojej działalności w okresie II Wojny Światowej. Po jej zakończeniu FIDIC wznowił działalność, natomiast polska organizacja utraciła swoje członkostwo. Powodem był brak możliwości prowadzenia niezależnego
konsultingu w polskiej gospodarce planowej. Dopiero po zmianie systemu politycznego w Polsce tj. po 1989 r. Nasi Koledzy pod wodzą kol. Jerzego Madziara podjęli próbę reaktywowania K.I.D.I.R-u i ponownego ubiegania się o wznowienie członkostwa w FIDIC. Działania te doprowadziły do powołania w ramach towarzystwa Konsultantów Polskich samodzielnego oddziału tKP KIDiR, które uzyskało ponowne członkostwo FIDIC na Walnym Zgromadzeniu w tokio w 1991 roku. natomiast trzy lata później tj. w 1994 roku powstało Stowarzyszenie inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), jako samodzielne Stowarzyszenie, które przejęło tradycje K.I.D.I.R. i zostało jego kontynuatorem. W tym samym roku Walne Zgromadzenie FIDIC w Sydney zaakceptowało zmianę nazwy polskiej organizacji.

W 2014 roku będziemy więc obchodzić 100 lat niezależnego konsultingu w Polsce i 20–lecie SIDiR. Pierwszym Prezesem na lata 1991 – 1994 wybrany został kol. Jerzy Madzier, a kolejnymi Prezesami byli koledzy Adam Heine, Mieczysław Grabiec, Krzysztof Woźnicki i obecnie Tomasz Latawiec.

Planujemy następujące działania organizacyjne:

  • do kwietnia 2014 zarówno nasza strona internetowa jak i Biuletyn „Konsultant” będą do dyspozycji Komitetu Organizacyjnego. Zwracamy się z apelem o zaprezentowanie wspomnień, prezentowanie swoich doświadczeń i osiągnięć na wielu inwestycjach prowadzonych w Polsce i za granicą,
  • prosimy o przygotowanie w formie prezentacji multimedialnych lub fotograficznych/tekstowych swoich osiągnięć – udziału w istotnych inwestycjach, które po weryfikacji będą prezentowane na bieżąco, a najciekawsze w trakcie uroczystej Konferencji,
  • przygotowujemy publikację historyczną zawierającą zarówno informacje historyczne jak i bieżące osiągnięcia oraz pełną listę członków SIDiR,
  • kulminacją obchodów będzie dwudniowa Konferencja – najprawdopodobniej w 21 tygodniu 2014 roku (maj) w Warszawie.

Czynimy starania, aby patronat nad Jubileuszem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Pragniemy również zaprosić Prezydenta Warszawy, przedstawicieli Rządu, oraz przedstawicieli organizacji gospodarczych w Polsce. Udział w Konferencji deklarują Prezydenci FIDIC i EFCA.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, dla sprawnego i uroczystego przeprowadzenia tego doniosłego Jubileuszu niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego finansowania. Planujemy pozyskanie sponsorów, którym w zamian oferować będziemy odpowiednią reklamę w naszych publikacjach, oraz w oprawie Konferencji. Dlatego też apelujemy o aktywne włączenie do pozyskania sponsorów. Pragniemy zapewnić obchodom odpowiednią oprawę medialną. Liczymy na Was, na Wasze zaangażowanie na każdym etapie przygotowań oraz osobisty udział w uświetnieniu tego doniosłego Jubileuszu.

Za Komitet Organizacyjny – Mieczysław Grabiec Prezes Zarządu SIDiR – Tomasz Latawiec

To fragment arykułu, pełną treść znajdą Państwo w Biuletynie Konsultant