Biuletyn konsultant

Światowa Konferencja Inżynierów Konsultantów FIDIC 2011. Doroczna Światowa Konferencja FIDIC

Światowa Konferencja Inżynierów Konsultantów FIDIC 2011. Doroczna Światowa Konferencja FIDIC

Światowa Federacja inżynierów Konsultantów (FIDIC) od prawie 100 lat swojego istnienia stara się odpowiadać na wyzwania współczesnego świata, będąc liderem promującym dobre praktyki w branży inżynierskiej. Obchody 100-lecia będziemy świętować w 2013 roku w Barcelonie. Szczególny nacisk w obszarze swoich zainteresowań FIDIC kładzie na jakość usług, zrównoważony rozwój, oraz integralność środowiska. Przedstawiciele krajowych organizacji członkowskich spotykają się co roku na GAM (General Assembly Meeting) oraz na towarzyszącej jej Światowej Konferencji, by dyskutować o problemach branży konsultingu inżynierskiego, efektach swojej pracy, oraz o nowych wyzwaniach. Warto wspomnieć, że FIDIC, po przyłączeniu się Palestyny i Mozambiku w roku bieżącym, ma dostęp do zasobów 89 Krajowych Stowarzyszeń Członkowskich, reprezentujących ponad 60 tysięcy firm. Przedstawiciele Stowarzyszenia inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) – polskiej krajowej organizacji członkowskiej FIDIC – uczestniczą aktywnie w tych spotkaniach nieprzerwanie od chwili przyjęcia w poczet jej członków. tak też było w tym roku.

Konferencja, która pierwotnie była zaplanowana w tunisie, została z powodów zachodzących tam zmian politycznych przeniesiona do Davos. Proszę zwrócić uwagę na ten fakt – to również jest dowodem na niezwykle szybkie zmiany zachodzące w otaczającym nas świecie. I takim wyzwaniom, ale nie tylko, musimy jako branża stawić czoła. Może z powodu pierwotnej lokalizacji, a może przede wszystkim z powodu potencjału rynku, tegoroczna konferencja było ukierunkowana na Afrykę i jej problemy. W konferencji uczestniczyło ponad 600, reprezentujących 75 krajów, czołowych inżynierów oraz klientów i instytucji finansowych, omawiając palące problemy, które napotyka ludzkość – zmiany klimatyczne, zrównoważona infrastruktura, wystarczalność energetyczna, urbanizacja, zagadnienia związane z wodą i odpadami a także z poszukiwaniem lepszych rozwiązań dla finansowania rozwoju w jego szczególnie istotnych elementach. Jasnym dla wszystkich chyba uczestników było to, że inżynierowie mogą wnieść poważny wkład w koncepcje rozwoju z którymi borykają się rządy i, że są oni przygotowani do tej debaty.

Jako istotne podam, że z tej licznej grupy uczestników, Afrykę reprezentowało 113 przedstawicieli (w tym Nigerię 29, Zambię i Ugandę po 9), Australię i Nową Zelandię 14, Azję 303 (w tym Chiny 116, Koreę Południową 41, Indie 33), Amerykę Południową 3, Amerykę Północną 48 (w tym Kanadę 28, Meksyk 3, uSA 17) oraz Europę 110 (w tym Szwajcarię 28, UK 13, Danię, Francję i Niemcy po 8). Te liczby pokazują kto i jak bardzo jest zainteresowany problemami współczesnego konsultingu.

Podczas dyskusji seminaryjnych koncentrowano się na innowacyjności, oraz podnoszeniu kwalifikacji we wszystkich sektorach przemysłu, z uwzględnieniem poprawy narzędzi komunikacji w globalnej branży konsultingu inżynierskiego. Wielokrotnie zwracano uwagę na to, że bieżące zadania wymagają kombinacji globalnej wizji i lokalnego zastosowania – co było tematem przewodnim konferencji. Podnoszono także problem korupcji, która jest uznawana za jedno z największych zagrożeń dla światowego wzrostu ekonomicznego, szczególnie w obszarze rozwoju podstawowej infrastruktury. Dlatego, w odpowiedzi na zapotrzebowanie firm i zapewnienia jakości oferowanych przez nie usług oraz złagodzenia możliwego wpływu przekupstwa i korupcji, zaprezentowano zaktualizowany System Zarządzania integralnością FIDIC (FIMS). Jednakże delegaci wskazywali, że należy zwrócić się również do rządów, instytucji finansowych i wreszcie do społeczeństw, aby te wniosły większy wkład w zwalczanie korupcji.

To fragment arykułu, pełną treść znajdą Państwo w Biuletynie Konsultant