Biuletyn konsultant

Relacja z Konferencji GAM EFCA Lizbona 2012

Relacja z Konferencji GAM EFCA Lizbona 2012

W tym roku młodzi profesjonaliści spotkali się w stolicy Portugalii. To tu, w Lizbonie, w dniach 23 25 maja odbyła się już trzecia konferencja YP w EFCA, na którą przyjechali inżynierowie z całej europy. Każdy z nich reprezentował odmienne środowisko inżynierskie przedstawiając zarówno różnorodne podejście do tematu jak i koncepcje. Bez wątpienia, bardzo wyraźnie zarysowany został podział na dwa odmienne nurty. Pierwszy, dotyczył różnic pomiędzy pokoleniami, co w ciekawy sposób przedstawiono podczas prezentacji, opisującej fakt, iż można ludzi przypisać do różnych pokoleń, które mają swoje cechy charakterystyczne oraz specyficzne zachowania. Natomiast drugi nurt konferencji YP przedstawiał wyróżnione projekty w konkursie na młodego profesjonalistę roku. Projekty, o których będzie mowa w dalszej części, swoją ambicją, innowacyjnością oraz oryginalnością były naprawdę inspirujące.

W tym miejscu, warto przypomnieć początki naszej działalności. Od pierwszego spotkania młodych inżynierów minęło zaledwie dwa lata, a już możemy cieszyć się kilkoma sukcesami. Wszystko zaczęło się bowiem w Rzymie w 2010 r. od udostępnionego pokoju, w którym stał stół do obrad, oraz przyzwolenia do działania. Od siebie daliśmy przede wszystkim wielki entuzjazm, który pozwolił wypracować wspólne stanowisko oraz, co jest nader istotne, wyznaczyć cele na najbliższą przyszłość, w tym jeden z podstawowych, którym jest rozwinięcie współpracy z FIDIC. Kolejne spotkania EFCA to przyczynek do dyskusji, wymiany informacji i poglądów, wspólne poszukiwanie odpowiednich rozwiązań. Tak też było i tym razem.

Czas konferencji poprzedziła wspólna kolacja, podczas to której zaprezentowany i omówiony został harmonogram spotkań i odczytów. To był także czas nawiązania nowych znajomości jak i zacieśniania dotychczasowych. W tym roku, zaproszenie przyjął członek FIDIC YP Steering Committee – Alejandro Varon – Tischer. Dzięki obecności hiszpańskiego inżyniera, Marcin Mikulewicz mógł współprowadzić z nim prezentację na temat możliwości współpracy pomiędzy EFCA i FIDIC. Obecnie inżynierowie pracują nad stanowiskiem, które zostanie zaprezentowane YP SC EFCA i FIDIC. Bez wątpienia, znajomość Marcina Mikulewicza z Alexandro Varon-Tishner nie byłaby możliwa, gdyby nie osobiste wsparcie Kuby Białachowskiego.

Swoją obecnością zaszczycił nas także Pan enrico Vink, dyrektor FIDIC, który podczas prezentacji wsparł nas komentarzem końcowym oraz poinformował o dalszych planach FIDIC w zakresie YPs.

Drugiego dnia miała miejsce przygotowana przez EFCA SC konferencja, w której udział wzięło ponad 30 YPs z całej europy. Szczególną uwagę uczestników zwróciła prezentacja wyróżnionych projektów, w tym przede wszystkim projekt prowadzony przez Koleżankę z Danii Mette Ryom nielsen. Mette, pracownik firmy Ramboll, to autorka bardzo nowatorskiego i dochodowego sposobu prowadzenia badania ilości oraz lokalizowania wód podziemnych, opartego na rosyjskiej, zapomnianej teorii bazującej na określeniu rodzaju struktur podziemnych za pomocą polaryzacji atomów wodoru (przy wytworzeniu odpowiedniego pola magnetycznego, protony znajdujące się w atomach wodoru kierunkują się w jednym kierunku). Zaprezentowana metoda nie wymaga wykonywania głębokich i kosztownych odwiertów, polega natomiast na diagnozie struktur za pomocą wykorzystania instalacji naziemnej zlokalizowanej w samochodzi typu van. Prelegentka zwróciła naszą uwagę na fakt, że technologia ta jest bardzo dokładna, bardzo ekonomiczna oraz, że istnieje prawdopodobieństwo, iż zostanie wykorzystana do lokalizacji gazów łupkowych.

Aspektem, który wywołał dyskusje była potrzeba „wolności” młodych pokoleń. Chodzi tu o wolność zawodową, czyli o możliwość proponowania rozwiązań i o możliwość pokazania swojej kreatywności. Problematyka ta znalazła odzwierciedlenie w prezentacji, która miała na celu uświadomienie słuchaczom, iż przy zarządzaniu przedsiębiorstwem lub przy zarządzaniu swoją ścieżką kariery, trzeba przykładać dużą wagę do sposobu w jaki się komunikujemy. Innego typu zadań oczekuje pokolenie X a innego y, również pokolenia te wolą inny sposób przedstawiania rezultatów swojej pracy.

To fragment arykułu, pełną treść znajdą Państwo w Biuletynie Konsultant