Biuletyn konsultant

List Prezydenta EFCA

List Prezydenta EFCA

Bruksela, 29 Listopad 2011

Szanowni Prezydenci,

W ciągu mijającego roku duża część wysiłków EFCA skoncentrowana była na promocji zmian w obecnych unijnych zasadach zamówień publicznych o pozytywnym skutku nie tylko dla naszej branży ale też dla władz publicznych i społeczeństwa w ogólności.

Podstawowe propozycje zmian i aktualizacji dyrektyw dotyczących zamówień publicznych, które zostaną opublikowane przez Komisję Europejską w dniu 13 grudnia 2011 r., pozostają w zgodzie z sugestiami przedstawionymi przez EFCA.

Wyprzedzając tę publikację, zapraszam wszystkie stowarzyszenia krajowe do pomocy w maksymalizacji wpływu EFCA poprzez wszelkiego typu oddziaływania na Parlament Europejski, stałych przedstawicieli przy Radzie i Delegatów Krajów Członkowskich w Komisjach przygotowawczych, ministerstwa i inne czynniki lokalne.

Jeśli EFCA chce odnosić sukcesy we wprowadzaniu zmian, które wydają się konieczne dla naszej branży, to musimy uzyskać wsparcie Państwa stowarzyszenia w przebijaniu się naszego przesłania przez całą procedurę legislacyjną, która wkrótce się rozpocznie. Zmiany prawodawstwa europejskiego są bowiem dyskutowane nie tylko w Brukseli ale też w rządach i ministerstwach poszczególnych krajów. Państwa interakcja z wyższymi urzędnikami i ministrami oraz krajowymi mediami ma zatem zasadnicze znaczenie dla propagowania naszego przesłania.

Na koniec, Jean Felix, VicePrezydent EFCA i Przewodniczący Komisji Rynku Wewnętrznego dokonał pierwszej analizy porównawczej wstępnego tekstu zmienionej dyrektywy o zamówieniach publicznych i dokumentu dotyczącego polityki EFCA z dnia 31 marca 2011 r. Seria proponowanych zmian pozostaje w zgodzie z sugerowanymi poprawkami EFCA: zamianę jedynego kryterium jakim jest cena na kryterium najniższego kosztu, w którym bierze się pod uwagę koszty cyklu życiowego, zobowiązanie uproszczenia informacji i ograniczenie wymogów uczestnictwa, porzucenie rozróżnienia pomiędzy usługami A i B, wprowadzenie pewnego zakresu negocjacji, ułatwienia we wdrażaniu innowacji etc. Jednakże, pewne propozycje Komisji mogą zawierać ryzyko i regres dla naszej branży (np. elektroniczne aukcje, współpraca publiczno – publiczna itd.)

EFCA rozpocznie teraz dokładną analizę propozycji Komisji Europejskiej. Komisja Rynku Wewnętrznego wypracuje odpowiednio dostosowane i skierowane do czynników przeciwnych przyjęciu zmian przesłania, wspierające przyjęcie pozytywnych propozycji i dalsze poprawki mające na celu dobro naszej branży.

Chciałbym zachęcić Państwa do wykorzystania treści przesłania EFCA, które będzie dostępne w połowie stycznia 2012 r., oraz listy Członków Parlamentu z wiodących Komisji, które zajmują się zamówieniami publicznymi.

Będę również bardzo wdzięczny za informacje zwrotne dotyczące Państwa działań, oraz inne pomysły i wszelkie wsparcie jakie możecie zaoferować.

Państwa wysiłki mają kluczowe znaczenie dla intensyfikacji prowadzonej przez EFCA wspólnej obrony tej ważnej inicjatywy legislacyjnej.

Z najlepszymi życzeniami
Jan Boschem – Prezydent EFCA

To fragment arykułu, pełną treść znajdą Państwo w Biuletynie Konsultant