Biuletyn konsultant

Z korespondencji między stronami kontraktu

Z korespondencji między stronami kontraktu

W nawiązaniu do pisma nr XXXXX z dnia XXXXX, opisującego zgłoszenie problemu obecności kaczki krzyżówki na placu budowy, Wykonawca chciałby wyrazić swoją opinię w tym temacie.

Wykonawca deklaruje, że kaczka w żaden sposób nie przeszkadza mu w robotach, a z rozpoznania w terenie widać, że prowadzone roboty przez Wykonawcę również nie przeszkadzają kaczce w bytowaniu w okolicy placu budowy (tj. w miejscu instynktownie i naturalnie wybranym przez kaczkę, jako najlepszym do tymczasowego zasiedlenia), w innym wypadku kaczka nie osiedliłaby się w tej okolicy.

Z uwagi na fakt, że kaczka krzyżówka założyła gniado i wysiaduje 9 jaj, Wykonawca proponuje nie ingerowanie w sprawy kaczki. Wykonawca wyraża stanowisko, że budowa autostrady jest już wystarczającym obciążeniem dla środowiska naturalnego.

Proponowane przez nadzór przyrodniczy stosowanie zabezpieczeń, ograniczeń i mobbingu wobec wolności kaczki, zakłóca naturalny rytm przyrody i niesprzyjająco może wpłynąć na jej obecne i późniejsze zachowania, a dodatkowo może powodować stres kaczki (co jest niewskazane w jej stanie – wysiadywania jaj).

Jednak Wykonawca podporządkuje się Poleceniom inżyniera, jeśli tylko będzie zalecenie ograniczenia wolności kaczki-matki, jaj i/lub wyklutych piskląt, a także może podjąć próbę zapewnienia dodatkowej inwigilacji (także mini kamerą), w szczególności w postaci specjalistów do wykonania łapanki (jeżeli zajdzie potrzeba to również ojca-kaczki jeżeli tylko pojawi się w pobliżu) i przewiezienia wszystkich do wskazanego przez nadzór ośrodka np. wg. propozycji nadzoru przyrodniczego do XXXXXX, no chyba, że i tam zabraknie miejsca dla kaczek.

Doświadczenie nadzoru przyrodniczego w wyżej opisanych sprawach i szczegółowych zaleceniach postępowania w tych sprawach jest dla Wykonawcy nowym wyzwaniem i doświadczeniem. Ponieważ do tej pory Wykonawca realizował zadania wyłącznie w zakresie robót budowlanych, a zakres robót pośrednio związanych z budową (np. zabezpieczenia środowiskowe na placu budowy) zawarty był w Kontraktowych dokumentach Zamawiającego oraz wyszczególniony w pozycjach Wymagań Ogólnych Kosztorysu, to w tym przypadku na realizowanym Kontrakcie takich pozycji Kosztorysu Wykonawca nie odnalazł, co w domniemaniu wskazywało, że decyzje środowiskowe podejmowane będą przez stronę Zamawiającego na bieżąco i bez ograniczeń według potrzeb, w tym dokonywanie płatności za zlecone i wykonane roboty przez Wykonawcę (o tym również świadczy zapis umowy o możliwości zwiększenia wartości kontraktu do 110%).

Jak zauważa inżynier zdarzyło się, że ptaki po raz kolejny zagnieździły się na budowie. Wykonawca proponuje aby podjąć próbę ogrodzenia siatką całego terenu budowy, także wysokościowo nad całą powierzchnią budowy, co w zasadzie wykluczałoby przedostanie się intruzów i większych zwierząt na plac budowy (w tym kaczek i dzikich gęsi). Wykonawca, o ile inżynier poleci, postara się zapewnić dodatkowe zasoby wyłapujących wszystkie zwierzęta w okolicy placu budowy. Problem może się pojawić gdy zabraknie miejsc ich przetrzymywania. Wykonawca ma nadzieję, że nadzór przyrodniczy współpracuje z odpowiednimi organizacjami przyrodniczymi i posiada stosowną wiedzę, aby bez przeszkód prawnych i formalnych ingerować w wartości środowiska naturalnego i jeszcze bardziej niż to obecnie, ograniczać wolność zwierząt.

W przypadku gdy nadzór przyrodniczy wyrazi wolę wydania kolejnego Polecenia dla Podwykonawcy, prosimy także o poinformowanie o tym fakcie Wykonawcę, a przede wszystkim wcześniejsze skonsultowanie możliwości kontraktowych w zakresie dodatkowych działań środowiskowych.

Wykonawca powiadamia, iż wszelkie działania środowiskowe i niestandardowe dla robót budowlanych Oferty Wykonawcy, wydawane są przez Inżyniera za zgodą Zamawiającego, ponieważ stanowią koszt dodatkowy o pokrycie którego Wykonawca będzie się ubiegał.

Z poważaniem XXXXXXXXXX Dyrektor Kontraktu

To fragment arykułu, pełną treść znajdą Państwo w Biuletynie Konsultant