Biuletyn konsultant

Budowa wiaduktu nad CKM we Włoszczowie jako przykład bezpiecznej realizacji prac przy czynnej linii kolejowej

Budowa wiaduktu nad CKM we Włoszczowie jako przykład bezpiecznej realizacji prac przy czynnej linii kolejowej

Słowo wstępne Przewodniczącego Koła Młodych Profesjonalistów

Szanowni Państwo,

Za nami pierwsza edycja organizowanego przez SIDiR Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów. Ogłaszając konkurs, pragnęliśmy wyróżnić osoby, które w przyszłości staną się liderami naszej branży. Przyświecała nam również idea promocji zawodu inżyniera/konsultanta, jako bardzo różnorodnej i atrakcyjnej ścieżki kariery.

Chcielibyśmy, aby Krajowy Konkurs dla Młodych Profesjonalistów na stałe zagościł w kalendarzu branżowych wydarzeń i stał się platformą promocji młodych talentów. Dlatego już teraz planujemy organizację kolejnej edycji konkursu, licząc, że zaktywizuje on młodych profesjonalistów, przyczyni do nawiązania nowych znajomości i zachęci do dzielenia się doświadczeniem i wiedzą.

Zajęcie pierwszego miejsca uhonorowane zostało nagrodą pieniężną w wysokości 3 000 zł netto. Jako zwycięzca, Pan Grzegorz Piskorz ma również zagwarantowane miejsce wśród osób, których prace SIDiR zgłosi do przyszłorocznej edycji międzynarodowego konkursu EFCA Young Professionals Competition 2016 – ma więc szansę na kolejną nagrodę.

Jednak poza wymiernymi korzyściami materialnymi, równie, jeśli nie bardziej istotna w dłuższej perspektywie jest również możliwość zaistnienia w szerokim gronie wysokiej klasy specjalistów, zrzeszanych przez SIDiR i wielu innych, do których dociera Konsultant. Zachęcam więc wszystkich młodych profesjonalistów do udziału w przyszłorocznej, kolejnej edycji Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów.

Państwa zapraszam do lektury zwycięskiej pracy konkursowej, specjalnie na potrzeby Konsultanta opracowanej w formie artykułu, a Panu Grzegorzowi Piskorzowi gratuluję zajęcia pierwszego miejsca i życzę dalszych sukcesów zawodowych!

Grzegorz Piskorz ze SKANSKA S.A., pełniący na tym projekcie funkcję jednego z Kierowników Robót koordynował działania na budowie zgodnie z harmonogramem i budżetem, uczestniczył w bezpośredniej komunikacji z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru. Przy czym, bardzo dobra współpraca i komunikacja z Inwestorem oraz Inspektorem Nadzoru, jak również z jednostkami zarządzającymi infrastrukturą kolejową oraz ruchem pociągów, w połączeniu z odpowiednim planowaniem, pozwoliły na bezpieczną i terminową realizację tego etapu budowy.

Organizowany przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców konkurs wyróżnia osoby, które w przyszłości staną się liderami branży budowlanej, a także promować zawód inżyniera/konsultanta jako różnorodną i atrakcyjną ścieżkę kariery. Do konkursu zgłosić się mogli wszyscy Młodzi Profesjonaliści, czyli osoby aktywne zawodowo, które w 2015 roku nie miały ukończonego 35 roku życia oraz wniosły ciekawy wkład w projekt, nad którym pracowały w zakresie swojej specjalności. Ocenie podlegały dotychczasowe osiągnięcia kandydatów, zakres oryginalności i innowacyjności zrealizowanego projektu, aktualność i waga problemu oraz przydatność praktyczna opisanego rozwiązania. Jury Konkursu kładło szczególny nacisk na aspekty innowacyjności i umiejętność komunikacji.

Projekt pn. „Budowa skrzyżowania dwupoziomowego lub dróg równoległych w celu likwidacji przejazdu kolejowego w km 147,548 linii Nr 4 (CMK) Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie” został zrealizowany przez Skanska w ramach modernizacji Centralnej Magistrali Kolejowej na terenie woj. świętokrzyskiego na odcinku od km 113,546 do km 173,100. Zakres modernizacji objął infrastrukturę kolejową, jak również obiekty mostowe. Z uwagi na wymóg bezpieczeństwa dla prędkości pociągów, w tym Pendolino powyżej 160 km/h, zlikwidowane zostały wszystkie przejazdy kolejowe w poziomie szyn. W zamian za zlikwidowane przejazdy zbudowane zostały w ich pobliżu skrzyżowania dwupoziomowe (np. wiadukty drogowe) lub równolegle do linii kolejowej drogi dojazdowe do pobliskich wiaduktów.

Generalnym Wykonawcą projektu była firma Skanska S.A. na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji. Prace zostały zrealizowane w terminie od 9 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. Specyficznym wyzwaniem przy realizacji projektu były roboty prowadzone przy czynnej linii kolejowej oraz proces montażu konstrukcji stalowej wraz z deskowaniem płyty pomostu obiektu nad linią kolejową.

To fragment arykułu, pełną treść znajdą Państwo w Biuletynie Konsultant