Biuletyn konsultant

Aktywność konsultingowych firm z kapitałem zagranicznym w Polsce po 1989 roku

Aktywność konsultingowych firm z kapitałem zagranicznym w Polsce po 1989 roku

Przemiany gospodarcze w Polsce po 1989 roku, takie jak przejście od gospodarki centralnie sterowanej do wolnorynkowej, zwiększenie swobód gospodarczych umożliwiających uczestnictwo w rynku różnym podmiotom, zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym, czy dopuszczenie do rynku kapitału zagranicznego i umożliwienie dokonywania inwestycji przez osoby indywidualne, miały ogromne znaczenie dla rozwoju rynku usług, w tym eksperckich usług doradczych. W okresie tym, we wczesnych latach 90-tych zaczęły pojawiać się więc na rynku prywatne firmy doradcze, z których dużą część stanowiły firmy inżynierskie. Trudno było nie dostrzec ogromnego potencjału rynku wynikającego z potrzeby rozwoju infrastruktury czy ochrony środowiska, sektorów tak zaniedbanych w latach poprzedniego ustroju gospodarczego. Również środowisko inżynierów konsultantów i ekspertów dostrzegło pojawiające się szanse rozwoju branży i podjęło natychmiastowe działania ukierunkowane na reaktywowanie stowarzyszenia, tym bardziej, że pojawiło się na polskim rynku duże zapotrzebowanie na wdrożenie FiDiC. Ostatecznie rejestracja Stowarzyszenia SiDiR została sfinalizowana w roku 1994.

Okres rejestracji SiDiR w 1994 roku zbiega się w czasie z początkiem aktywności w Polsce firm doradztwa i konsultingu inżynierskiego z kapitałem zagranicznym, które ustanawiały swoją działalność w Polsce poprzez spółki z o.o. lub odziały firm macierzystych. największą aktywność w tym czasie wykazywały firmy brytyjskie starając się przenieść tradycje brytyjskiego konsultingu inżynierskiego do Polski.

Jedną z pierwszych firm tego typu był WS Atkins, który w 1992 roku zarejestrował w Polsce spółkę WS Atkins Polska Sp. z o.o. Rozpoczęła ona swoją działalność w 1993 roku. We wspomnianych latach pojawiły się tu również takie firmy, jak: Sir Alexander Gibb & Partners (obecnie Jacobs); Scott Wilson & Kirkpatrick and Partners (obecnie uRS Corporation); Arup (obecnie Ove Arup & Partners); Halcrow (obecnie CH2M Hill); euromost Poland (obecnie Hill International); PM Group i inne.

Z innych krajów, takich jak uSA, Francja, Holandia, Belgia, Dania, Hiszpania, zaczęły pojawiać się również firmy doradcze, z których należy wymienić przykładowo następujące: Scetaroute; BCeOM;transroute (obecnie wszystkie trzy znajdują się w strukturze Grupy eGiS); eRM;CH2M Hill, która w 2011 roku przejęła firmę Halcrow; Arcadis (częścią tej firmy jest dziś również eC Harris) COWiconsult; Royal Haskoning; DHV (obecnie, po połączeniu Royal HaskoningDHV), WyG International (w Polsce od 1999 roku); Mott MacDonald (w Polsce od 2001 roku); Parsons Brickerhoff (w Polsce od 2001 roku); Grontmij (w Polsce od 2002 roku) i wiele innych. nie można pominąć również grupy firm tzw. Quantity Surveyor (QS), które również pojawiły się w tym czasie w Polsce. Są to: GleeDS (w Polsce od 1992 roku), BOViS (w Polsce od 1991 roku) i inne.

We wszystkich wyżej przedstawionych firmach znaleźli zatrudnienie polscy inżynierowie, a wielu z naszych koleżanek i kolegów, członków SiDiR, uczestniczyło w przedsięwzięciach projektowych prowadzonych poprzez wspomniane wyżej firmy. Podejmowały one również szeroką współpracę z polskimi partnerami, takimi jak biura projektowe, instytuty naukowe, wyższe uczelnie oraz powstające w tym czasie krajowe firmy doradcze (np. PROeKO, inżynieria Pro-eko, BMF).

We wczesnych latach swojej działalności w Polsce, przytoczone firmy podejmowały realizację projektów finansowanych głównie przez zagraniczne fundusze pomocowe, takie jak eu/PHARe, eu/tACiS, Brytyjski Know-How Fund. W okresie późniejszym (jeszcze przed rokiem 2004), dołączyły do nich unijne Fundusze Przedakcesyjne – iSPA, a dopiero po 2004 roku unijne Fundusze Strukturalne.

To fragment arykułu, pełną treść znajdą Państwo w Biuletynie Konsultant