W kwietnia 2018 r. przedstawiciele Koła Młodych Profesjonalistów Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowym wykładzie Pana Daniela Shima – Dyrektora Generalnego Departamentu Human Resources Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB), który odbył się na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB) rozpoczął swoją działalność w styczniu 2016 roku i stale się rozwija. AIIB jest instytucją współfinansującą zrównoważone projekty w dziedzinie energii, transportu i telekomunikacji, infrastruktury wiejskiej i rozwoju rolnictwa, zaopatrzenia w wodę i kanalizacji, ochrony środowiska oraz rozwoju obszarów miejskich i logistyki. Podstawową misją AIIB jest poprawa wyników społecznych i gospodarczych zarówno na kontynencie azjatyckim, jak i poza nim. Obecnie instytucja zrzesza 86 krajów członkowskich, a jej siedziba znajduje się w Pekinie. Przez niektórych AIIB postrzegany jest jako konkurencja dla takich instytucji finansowych jak Bank Światowy czy Azjatycki Bank Rozwoju (ADB).

Nadrzędnym celem wizyty Pana Daniela Shima w Polsce była prezentacja AIIB Young Professionals Program (AIIB YPP) – programu rekrutacyjnego, który skierowany jest do Młodych Profesjonalistów z całego świata, w tym również z Polski. AIIB YPP został uruchomiony w 2017 roku, a jego podstawowe założenie to rekrutacja Młodych Profesjonalistów w danej dziedzinie – inżynierów, prawników i ekonomistów będących na wczesnym etapie rozwoju swojej kariery zawodowej. Do udziału w programie AIIB YPP zachęcane są zwłaszcza osoby, których dotychczasowe doświadczenie zawodowe wpisuje się w podstawowe priorytety instytucjonalne AIIB, takie jak rozwój zrównoważonej infrastruktury, czy łączność transgraniczna. AIIB Young Professionals Program jest realizowany w Pekinie, trwa 2 lata i składa się z 3 rotacyjnych zadań w obszarze Investment Operations, Policy and Strategy, Finance, Treasury and Risk departments.

Podstawowe wymagania dla kandydatów to:

  • Wiek: nie więcej niż 32 lata
  • Wykształcenie: minimum wyższe magisterskie/MBA zdobyte na rozpoznawalnej, międzynarodowej uczelni wyższej. Preferowane kierunki ukończonych studiów wyższych to finanse i bankowość, administracja, ekonomia, transport, ochrona środowiska i kierunki techniczne (inżynieria lądowa, inżyniera środowiska, energetyka, telekomunikacja).
  • Doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata (z wyłączeniem czasu trwania staży i praktyk zawodowych).
  • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Proces rekrutacyjny składa się z czterech etapów do których zaliczają się weryfikacja życiorysu kandydata, tzw. shortlisting, wideokonferencja oraz rozmowa kwalifikacyjna w siedzibie AIIB w Pekinie.

Więcej informacji o programie AIIB YPP oraz samej instytucji AIIB można odnaleźć na stronie www.aiib.org

Zachęcam wszystkich członków YP SIDIR (i nie tylko) do zapoznania się ze szczegółami programu AIIB YPP. Już poprzez sam udział w tego typu inicjatywach przyczyniamy się do budowania silnej i stabilnej pozycji SIDIR na lokalnym oraz zagranicznym rynku pracy.

Michał Lempkowski, członek SIDIR (YP)