Zapraszamy do pobrania 69 numeru Biuletynu Konsultant. To jest wydanie, które powstało na kanwie XI Konferencji SIDiR Dobre praktyki w przygotowaniu umów w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane i usługi intelektualne. Niezwykle cenne spojrzenia, opinie i porady autorów tym razem skupione bardziej na problemie sektora wykonawców usług intelektualnych, choć oczywiście nie brakuje tematów stricte dotyczących wykonawców.

W tym wydaniu, oprócz zaleceń prezesa Tomasz Latawiec, żeby „robić swoje”:
Piotr Pazdan i Sławomir Kośmiński o tym, żeby godnie się spierać,
rozmowa z prezesem The General Counsel to the Republic of Poland Mariuszem Haładyjem;
Zespół autorów DWF (Poland) Maciej Jamka, FCIArbMarcin BisikiewiczŁukasz Gembiś i Patrycja Treder pisze o tym, Jak skutecznie dochodzić kosztów pośrednich związanych z przedłużeniem terminu?
Anna Oleksiewicz porusza bardzo ważne zagadnienie o znaczeniu usług intelektualnych w procesie realizacji inwestycji.
Marek Rytlewski w wywiadzie opowiada o kondycji polskiego sektora konsultingu inżynierskiego.

Zapraszamy do pobrania tego numeru.