Jeszcze przed Świętami oddajemy w Państwa ręce 64 numer Biuletynu Konsultant. To jest wydanie po-konferencyjne i jak dotąd najpełniejsze kompendium wiedzy o zmianie umowy i waloryzacji wynagrodzenia. To lektura nie tylko na okres świąteczno – noworoczny, ale podręczny poradnik jak prowadzić biznes budowlany w niepewnych czasach. Spis treści, mówi sam za siebie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, prelegentom konferencji oraz autorom tego wydania biuletynu.

Zapraszamy do lektury

W numerze

  • Waloryzacyjne kompendium
  • Procedura zmiany umowy w wyniku nadzwyczajnej zmiany stosunków
  • 7 Zasad efektywnego roszczenia waloryzacyjnego
  • Podstawy prawne zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku z wystąpieniem istotnych zmian cen materiałów lub kosztów realizacji zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem art. 48 tarczy prawnej
  • Siła wyższa (Force Majeure) w realizacji kontraktów budowlanych. Jak na tę instytucję wpłynęła pandemia COVID-19 oraz wojna w Ukrainie
  • Praktyczne aspekty waloryzowania umów o roboty budowlane
  • Klauzule przeglądowe z perspektywy Wykonawców
  • Zasady prawnego bezpieczeństwa i higieny pracy