PSYCHOENGEE

Zarządzanie kontraktem budowlanym z elementami psychologii

21 - 22.11.2023, Warszawa

Korzyści

Nauczysz się:

 • zasad prowadzenia kontraktów, celach stron, zależnościach pomiędzy nimi,
 • o procesach rządzących kontraktami inwestycyjnymi,
 • o stylach i technikach negocjacyjnych oraz rodzajach konfliktów

Dowiesz się, :

 • Jakie są sposoby zapobiegania i rozwiązywania sporów
 • Jak identyfikować i minimalizować ryzyka: czasowe i finansowe podczas trwania inwestycji
 • jak identyfikować miejsca powstawania konfliktów w toku realizacji kontraktu,

Poznasz i zastosujesz w praktyce style i techniki negocjacyjne i zarządzania stresem.

Program

Moduł 1 –    opis warunków realizacji kontraktów oraz ich rodzaje (Build, D&B) w oparciu o różne wzorce: Umowa cywilna, FIDIC,

Moduł 2 –     opis i charakterystyka uczestników procesu budowlanego: relacje pomiędzy uczestnikami procesu, cele stron i odpowiedzialność stron,

Moduł 3 –    identyfikacja ryzyk i podział odpowiedzialności,

Moduł 4 –    konflikty podczas realizacji: metody zapobiegania i rozwiązywania sporów,

Moduł 5 –    warsztaty dotyczące negocjacji

Metodyka

 • Przedstawienie zagadnień teoretycznych,
 • Przedstawienie praktycznych przykładów z życia, rozwiązywanie autentycznych problemów – opis przypadku,
 • Warsztaty, ćwiczenia w grupach, role play
 • Dyskusja.

Prowadzący

Joanna Włodarczyk – Bulska

Joanna Włodarczyk – Bulska

Psycholog biznesu, trener

Absolwentka Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego

Absolwentka Filologii Angielskiej Uniwersytetu Łódzkiego

Doświadczenie edukacyjne i szkoleniowe

Specjalistka psychologii biznesu, coachingu narzędziowego i praktycznych metod optymalizacji funkcjonowania w sytuacjach biznesowych. Praktyk TSR

Joanna Włodarczyk – Bulska

Joanna Włodarczyk – Bulska

Psycholog biznesu, trener

Absolwentka Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego

Absolwentka Filologii Angielskiej Uniwersytetu Łódzkiego

Doświadczenie edukacyjne i szkoleniowe

Specjalistka psychologii biznesu, coachingu narzędziowego i praktycznych metod optymalizacji funkcjonowania w sytuacjach biznesowych. Praktyk TSR

Prowadzi szkolenia

 • Psychoengee – zarządzanie kontraktem z elementami psychologii – szkolenie autorskie

Przebyte szkolenia

 • Szkoła trenerów Metrum
 • Praktyk TSR
 • Szkolenia z zakresu zarządzania stresem, zarządzania konfliktem i procesu grupowego
 • Szkolenia z zakresu psychopatologii i metod oddziaływań terapeutycznych
Zbigniew Walczak

Zbigniew Walczak

Inżynier Konsultant, projektant drogowy, szkoleniowiec

Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

Przedstawiciel Wykonawcy na budowie drogi klasy S.

Doświadczenie w zarządzaniu roszczeniami, analizie kosztów i opóźnień kontraktów budowlanych opartych na prawie zamówień publicznych oraz warunkach kontraktowych FIDIC.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców.

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej.

Specjalizuje się w zarządzaniu projektami budowlanymi wg WK FIDIC, projektowaniem dróg, konsultingiem w wyżej wymienionych dziedzinach.

Zbigniew Walczak

Inżynier Konsultant, projektant drogowy, szkoleniowiec

Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

Przedstawiciel Wykonawcy na budowie drogi klasy S.

Doświadczenie w zarządzaniu roszczeniami, analizie kosztów i opóźnień kontraktów budowlanych opartych na prawie zamówień publicznych oraz warunkach kontraktowych FIDIC.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców.

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej.

Specjalizuje się w zarządzaniu projektami budowlanymi wg WK FIDIC, projektowaniem dróg, konsultingiem w wyżej wymienionych dziedzinach.

Prowadzi szkolenia

 • Claim management – Zarządzanie roszczeniami
 • Psychoengee – zarządzanie kontraktem z elementami psychologii – szkolenie autorskie
 • Zarządzanie procesem projektowania
 • Zarządzanie budową na podstawie WK FIDIC

Przebyte szkolenia

 • Sztuka Mówienia (organizator: Polskie Radio)
 • Szkolenia z zarządzania kontraktami, roszczeniami, kosztorysowania i umiejętności „miękkich”

Publikacje

 • Artykuł pt. „Zawieszenie Robót a zawieszenie prac” w Biuletynie Konsultant numer 53 listopad 2019
 • Współautorstwo „Standardów Realizacji Inwestycji” wydanie II

Miejsce szkolenia

ul. Trębacka 4 lok. 404 (4 piętro) Warszawa.

Możliwość parkowania samochodów na ulicy bezpośrednio przed budynkiem i sąsiednich ulicach. Duży ogólnodostępny parking, przed Teatrem Wielkim, znajduje się w odległości około 200m.

Uwaga! parkowanie w strefie płatnego parkowania.

Bezpośrednio przed budynkiem znajduje się pętla autobusowa, wyszukiwarka połączeń ZTM.

Rejestracja on-line

* Pola wymagane

Dane do wystawienia faktury VAT:
Cena netto
1500 zł
Brutto (23% VAT): 1845 zł

Rejestracja on-line Rejestracja druk Korzyści Program Metodyka Prowadzący Miejsce szkolenia

Numer konta:

26 1910 1048 2252 0362 5222 0001