PSYCHOENGEE - Zarządzanie kontraktem budowlanym z elementami psychologii

Szkolenie 2 dniowe - 14-15.06.2023, Warszawa

Opis

Opis szkolenia:

Szkolenie przeznaczone dla menadżerów i specjalistów różnych szczebli posiadających bezpośredni kontakt z kontrahentami publicznymi i prywatnymi. Obejmuje podstawową wiedzę z dziedziny zarządzania kontraktami budowlanymi, ryzykami i działaniami pozwalającymi na ich ograniczenie lub przeciwdziałanie. Szkolenie obejmuje wiedzę z zakresu zarządzania konfliktem i negocjacji.

Dla kogo:

menadżerowie i specjaliści różnych szczebli organizacji.

Cel szkolenia:

 1. Przekazanie wiedzy o zasadach prowadzenia kontraktów, celach stron, zależnościach pomiędzy nimi,
 2. Przekazanie wiedzy o:
  • procesach rządzących kontraktami inwestycyjnymi,
  • identyfikacji miejsc powstawania konfliktów,
  • zapobieganiu sporom i sposobach ich rozwiązywania,
 3. Przekazanie wiedzy o stylach i technikach negocjacyjnych oraz rodzajach konfliktów,
 4. Wyćwiczenie umiejętności negocjacji i zarządzania sporem.

Korzyść dla uczestnika:

 1. nabycie umiejętności identyfikacji ryzyk: czasowego i kosztowego podczas trwania inwestycji,
 2. nabycie umiejętności podejmowania decyzji dotyczących inwestycji w oparciu o warunki kontraktu,
 3. nabycie praktycznej umiejętności rozmów i negocjacji z pozostałymi uczestnikami procesu,
 4. nabycie umiejętności zarządzania konfliktem.

Opis elementów szkolenia:

 1. opis warunków realizacji kontraktów oraz ich rodzaje (Build, D&B) w oparciu o różne wzorce: Umowa cywilna, FIDIC – mini wykład + dyskusja
 2. opis i charakterystyka uczestników procesu budowlanego: relacje pomiędzy uczestnikami procesu, cele stron i odpowiedzialność stron – mini wykład + dyskusja
 3. warsztaty dotyczące identyfikacji ryzyk i podziału odpowiedzialności – case study
 4. konflikty podczas realizacji: metody zapobiegania i rozwiązywania sporów – mini wykład +warsztaty
 5. warsztaty dotyczące negocjacji – role play

Prowadzący

Zbigniew Walczak

Inżynier konsultant

Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

Ekspert ds. Doradztwa Kontraktowego, Projektant branży drogowej. Konsultant

Doświadczenie w zarządzaniu roszczeniami, analizie kosztów i opóźnień kontraktów budowlanych opartych na prawie zamówień publicznych oraz warunkach kontraktowych FIDIC.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców.

Posiada Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej

Joanna Włodarczyk – Bulska

Psycholog biznesu, trener

Absolwentka Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego

Absolwentka Filologii Angielskiej Uniwersytetu Łódzkiego

Doświadczenie edukacyjne i szkoleniowe

Specjalistka psychologii biznesu, coachingu narzędziowego i praktycznych metod optymalizacji funkcjonowania w sytuacjach biznesowych.

Prowadzący

 • Zbigniew Walczak
 • Joanna Włodarczyk – Bulska

Miejsce szkolenia

ul. Trębacka 4 lok. 404 (4 piętro) Warszawa.

Możliwość parkowania samochodów na ulicy bezpośrednio przed budynkiem i sąsiednich ulicach. Duży ogólnodostępny parking, przed Teatrem Wielkim, znajduje się w odległości około 200m.

Uwaga! parkowanie w strefie płatnego parkowania.

Bezpośrednio przed budynkiem znajduje się pętla autobusowa, wyszukiwarka połączeń ZTM.

Rejestracja on-line

* Pola wymagane

Dane do wystawienia faktury VAT:
Cena netto
1500 zł
Brutto (23% VAT): 1845 zł

Rejestracja on-line Opis Prowadzący Miejsce szkolenia

Numer konta:

26 1910 1048 2252 0362 5222 0001