Szkolenia

Wprowadzenie do nowych warunków kontraktu FIDIC 2017. Systematyczna prezentacja postanowień i procedur zawartych w nowych książkach czerwonej i żółtej wraz z zajęciami praktycznymi

Szkolenie 2 dniowe - 08-09.12.2021, Szkolenie On-line

Opis

Włodzimierz Kiernożycki

Znakomity wykładowca w dziedzinie realizacji inwestycji, w tym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunkami kontraktowymi FIDIC; posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie budownictwa i inwestycji; członek Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC) i Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Konsultingu Inżynierskiego (EFCA) poprzez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Konsultantów (SIDIR); posiada Certyfikat Niezależnego Inżyniera Konsultanta FIDIC; certyfikowany wykładowca SIDIR; doświadczony członek Komisji Rozjemczej SIDIR; reprezentuje interes publiczny w sprawach prowadzonych przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa w sporach z wykonawcami robót budowlanych, które powstały w trakcie realizacji kontraktów; ekspert w zakresie interpretacji i adaptacji Warunków Kontraktowych FIDIC w Polsce; specjalizuje się m.in. w pomocy technicznej i doradztwie dla państwowych instytucji wdrażających i bezpośrednich beneficjentów w zakresie projektów transportowych i infrastrukturalnych finansowanych w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej.

W 2017 roku Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów (FIDIC) wydała nowe edycje popularnych, stosowanych w Polsce od 2000 roku Warunków Kontraktu – na budowę (czerwona książka) oraz na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych (żółta książka).

Staraniem Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców te książki zostały przetłumaczone na język polski i obecnie znajdują się w sprzedaży.

Zastosowanie tych Warunków Kontraktu może być bardzo szerokie ponieważ stanowią dobrą bazę do zawierania umów na roboty budowlane w zakresie inwestycji infrastrukturalnych (drogi, koleje żelazne, budownictwo morskie, lotniska, uzbrojenie techniczne terenów zurbanizowanych), ochrony środowiska, gospodarki wodnej oraz szeroko pojętego budownictwa społecznego.

Nowe Warunki Kontraktowe FIDIC w porównaniu z edycją z 1999 roku charakteryzują się znacznym zwiększeniem objętości, z około 60 do ponad 100 stron, wskutek uszczegółowienia istniejących klauzul, wprowadzenia nowych procedur oraz ich lepszego sprecyzowania i skonkretyzowania. Przyczynia się to większej jasności, przejrzystości oraz pewności prawnej dla obu stron umowy.

Nowe Warunki Kontraktowe FIDIC stanowią bazę do zawierania umów a także zawierają procedury równoważące prawa i obowiązki pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w przypadku powstania roszczeń w związku z realizacją kontraktu i rozstrzyganiem sporów, także dzięki wzmocnieniu pozycji Inżyniera, zachowującego pozycję neutralną w procesie zarządzania projektem.

W trakcie dwudniowego szkolenia w przystępny sposób zostaną przedstawione szczegółowe zapisy i procedury zawarte w tych książkach i udzielone praktyczne wskazówki ich stosowania.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób i instytucji zainteresowanych przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć budowlanych na podstawie uznanych międzynarodowych standardów wymaganych dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej oraz kredytowanych przez Międzynarodowe Instytucje Finansowe zgrupowane w Banku Światowym.

Prowadzący

 • Włodzimierz Kiernożycki

Plan szkolenia

 1. Pre-test w zakresie znajomości Warunków Kontraktu FIDIC Uczestnicy odpowiadają na piśmie na 10 pytań dotyczących charakteru i przeznaczenia Warunków Kontraktowych FIDIC w oparciu o posiadaną w tym zakresie wiedzę lub intuicyjnie i zachowują pre-test do swojej dyspozycji.
 2. Historia, zakres i cel działania organizacji konsultingu inżynierskiego
  1. Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów (FIDIC)
  2. Europejska Federacja Stowarzyszeń Inżynierów Konsultantów (EFCA)
  3. Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDIR)
 3. Przeznaczenie i zakres stosowania wzorów Warunków Kontraktowych FIDIC
  1. Edycje 1999 r. Warunki Kontraktu na budowę (czerwona książka) Warunki Kontraktu na projekt i budowę (żółta książka) Warunki Kontraktu na EPC i pod klucz (srebrna książka),
  2. Edycja 2008 r. Warunki Kontraktu na projekt, budowę i obsługiwanie (złota książka),
  3. Edycje 2017 r. Nowe Warunki Kontraktu na budowę (nowa czerwona książka), Nowe Warunki Kontraktu na projekt i budowę (nowa żółta książka).
 4. Struktura umów zawartych na bazie Warunków Kontraktowych FIDIC Skład dokumentów stanowiących Kontrakt (umowę), ich znaczenie i hierarchia ważności
 5. Systematyczne omówienie postanowień i procedur zawartych w nowych książkach FIDIC 2017 - czerwonej i żółtej
  1. Postanowienia ogólne; Klauzula1
  2. Zamawiający; Klauzula 2
  3. Inżynier; Klauzula 3
  4. Wykonawca; Klauzula 4
  5. Podwykonawstwo (czerwona książka) / Projektowanie (żółta książka); Klauzula 5
  6. Kadra i Robotnicy; Klauzula 6
  7. Urządzenia, materiały i wykonawstwo; Klauzula 7
  8. Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie; Klauzula 8
  9. Próby końcowe; Klauzula 9
  10. Przejęcie przez Zamawiającego; Klauzula 10
  11. Wady po przejęciu; Klauzula 11
  12. Obmiary i wycena (czerwona książka) / Próby eksploatacyjne (żółta książka); Kl.12
  13. Zmiany i korekty; Klauzula13
  14. Cena Kontraktowa i płatność; Klauzula14
  15. Odstąpienie przez Zamawiającego; Klauzula15
  16. Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę; Klauzula16
  17. Piecza nad Robotami i zwolnienie od odpowiedzialności; Klauzula 17
  18. Zdarzenia nadzwyczajne; Klauzula18
  19. Ubezpieczenie; Klauzula 19
  20. Roszczenia Zamawiającego i Wykonawcy; Klauzula 20
  21. Spory i Arbitraż; Klauzula 21
 6. Zajęcia praktyczne w zakresie dostosowania Warunków Kontraktu FIDIC do wymagań:
  1. Wynikających z przepisów prawa krajowego (kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego i innych przepisów dotyczących umów i realizacji zamówień publicznych na roboty budowlane), z uwzględnieniem projektów współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej,
  2. Obowiązujących dla projektów korzystających z pożyczek Banku Światowego.W ramach punktu 6 uczestnicy szkolenia wspólnie z trenerem, zredagują zarys Warunków Szczególnych Kontraktu (Dane Kontraktu, Postanowienia Szczególne).
 7. Post-test w zakresie w zakresie znajomości Warunków Kontraktowych FIDIC Uczestnicy odpowiadają na 10 pytań dotyczących charakteru i przeznaczenia Warunków Kontraktowych FIDIC w oparciu o wiedzę uzyskaną podczas szkolenia. Następnie ma miejsce prezentacja prawidłowych rozwiązań.
 8. Dyskusja, podsumowanie, zakończenie szkolenia

Szkolenie On-line

Rejestracja on-line

Dane do wystawienia faktury VAT:
Cena netto
1000 zł
Brutto (23% VAT): 1230 zł

Rejestracja on-line Opis Prowadzący Plan szkolenia

Newsletter SIDiR

Najszybsza informacja o wydarzeniach, konferencjach i specjalistycznych szkoleniach prosto do Twojej skrzynki.

Newsletter SIDiR

Wystąpił błąd, adres nie został dodany.

Dziękujemy

Adres został dodany