Szkolenia

Wprowadzenie do Warunków Kontraktu FIDIC edycje 1999 i 2017. Systematyczna prezentacja postanowień i procedur zawartych w książkach czerwonej i żółtej wraz z zajęciami praktycznymi

Szkolenie 2 dniowe - 23-24.03.2021, Szkolenie On-line

Opis

Włodzimierz Kiernożycki

Znakomity wykładowca w dziedzinie realizacji inwestycji, w tym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunkami kontraktowymi FIDIC; posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie budownictwa i inwestycji; członek Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC) i Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Konsultingu Inżynierskiego (EFCA) poprzez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Konsultantów (SIDIR); posiada Certyfikat Niezależnego Inżyniera Konsultanta FIDIC; certyfikowany wykładowca SIDIR; doświadczony członek Komisji Rozjemczej SIDIR; reprezentuje interes publiczny w sprawach prowadzonych przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa w sporach z wykonawcami robót budowlanych, które powstały w trakcie realizacji kontraktów; ekspert w zakresie interpretacji i adaptacji Warunków Kontraktowych FIDIC w Polsce; specjalizuje się m.in. w pomocy technicznej i doradztwie dla państwowych instytucji wdrażających i bezpośrednich beneficjentów w zakresie projektów transportowych i infrastrukturalnych finansowanych w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej.

W 2017 roku Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów (FIDIC) wydała nowe edycje popularnych, stosowanych w Polsce od 2000 roku Warunków Kontraktu – na budowę (czerwona książka) oraz na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych (żółta książka).

Staraniem Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców te książki zostały przetłumaczone na język polski i obecnie znajdują się w sprzedaży.

Zastosowanie tych Warunków Kontraktu może być bardzo szerokie ponieważ stanowią dobrą bazę do zawierania umów na roboty budowlane w zakresie inwestycji infrastrukturalnych (drogi, koleje żelazne, budownictwo morskie, lotniska, uzbrojenie techniczne terenów zurbanizowanych), ochrony środowiska, gospodarki wodnej oraz szeroko pojętego budownictwa społecznego.

Nowe Warunki Kontraktowe FIDIC w porównaniu z edycją z 1999 roku charakteryzują się znacznym zwiększeniem objętości, z około 60 do ponad 100 stron, wskutek uszczegółowienia istniejących klauzul, wprowadzenia nowych procedur oraz ich lepszego sprecyzowania i skonkretyzowania. Przyczynia się to większej jasności, przejrzystości oraz pewności prawnej dla obu stron umowy.

Nowe Warunki Kontraktowe FIDIC stanowią bazę do zawierania umów a także zawierają procedury równoważące prawa i obowiązki pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w przypadku powstania roszczeń w związku z realizacją kontraktu i rozstrzyganiem sporów, także dzięki wzmocnieniu pozycji Inżyniera, zachowującego pozycję neutralną w procesie zarządzania projektem.

W trakcie dwudniowego szkolenia w przystępny sposób zostaną przedstawione szczegółowe zapisy i procedury zawarte w tych książkach i udzielone praktyczne wskazówki ich stosowania.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób i instytucji zainteresowanych przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć budowlanych na podstawie uznanych międzynarodowych standardów wymaganych dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej oraz kredytowanych przez Międzynarodowe Instytucje Finansowe zgrupowane w Banku Światowym.

Szkolenie On-line

Rejestracja on-line

Dane do wystawienia faktury VAT:
Cena netto
1000 zł
Brutto (23% VAT): 1230 zł

Rejestracja on-line Opis

Newsletter SIDiR

Najszybsza informacja o wydarzeniach, konferencjach i specjalistycznych szkoleniach prosto do Twojej skrzynki.

Newsletter SIDiR

Wystąpił błąd, adres nie został dodany.

Dziękujemy

Adres został dodany