Szkolenia

Zarządzanie ryzykiem w procesach budowlanych

- 2020-11-27, Szkolenie On-line

Opis

Platforma Teams

godz. 9 00 – 13 00

Prowadzący:

Ewa Wiktorowska – mgr inż. budownictwa, prezeska zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych oraz biegły sądowy ds. zamówień publicznych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie a także radczyni Krajowej Izby Gospodarczej.

Na co dzień doradca i  wykładowca z zakresu  tematyki zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego. Autorka wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych na roboty budowlane, koncesji na roboty budowlane i usługi, partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Rafał Bałdys – Rembowski – analityk i ekspert polskiego rynku budowlanego. Współautor powołania Narodowego Forum Kontraktowego na wzór brytyjskiego JCT. Autor i współautor raportów, analiz, prognoz i opinii z zakresu budownictwa infrastrukturalnego, procesów zakupowych i warunków kontraktów.

W latach 2013-2018 wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.  Entuzjasta wykorzystania nowoczesnych technologii w budownictwie, z wykształcenia mgr inż. elektroniki. 

 

Plan szkolenia

 1. Ocena ryzyka i zarządzania ryzykiem w kontraktach budowlanych.
 2. Podstawy teorii zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem budownictwa;
 3. Omówienie i porównanie standardów zarządzania ryzykiem;
 4. Co to jest metodyka Enterprise Risk Management (ERM);
 5. Przegląd narzędzi IT do zarządzania ryzykiem;
 6. Omówienie założeń do wypracowanej Matrycy Ryzyk przyjętej przez Radę Ekspertów przy Min. Infrastruktury;
 7. Omówienie głównych obszarów ryzyk publicznych kontraktów budowlanych - autorska klasyfikacja ryzyk opracowana na potrzeby prac nad narzędziem do automatycznej oceny ryzyk Riskovery;
 8. Techniki mitygacji ryzyk w umowach adhezyjnych
 9. Ryzyka rezydualne;
 10. Ryzyka poddające się mitygacji różnej skali;
 11. Ryzyka niemożliwe do mitygacji;
 12. Ryzyka “czarciej zapadki”.
 13. Najczęściej występujące ryzyka kontraktów budowlanych i ich negatywne konsekwencje dla stron kontraktu.
 14. Prezentacja rozwiązania IT do automatycznej oceny ryzyk kontraktowych.
         

Szkolenie On-line

Niestety nie dysponujemy już wolnymi miejscami!

Zachęcamy do rejestracji na szkolenie w innym terminie, oraz zapisu do naszego newslettera, informacje o szkoleniach otrzymasz bezpośrednio do swojej skrzynki pocztowej!

Biuletyn SIDiR

Najszybsza informacja o wydarzeniach, konferencjach i specjalistycznych szkoleniach prosto do Twojej skrzynki.