27-28.05.2020 „Nowe” (wyd. 2017) i „stare” (wyd. 1999) Warunki Kontraktowe FIDIC - Podobieństwa i różnice

(Szkolenie 2 dniowe)

Opis szkolenia

Prowadzący: J.Piliszek

Mając na uwadze, że ukazało się od dawna oczekiwane polskie tłumaczenie Żółtej Książki nowego wydania (wyd. 2017) Warunków Kontraktowych FIDIC należy się spodziewać upowszechniania stosowania tego w wydania w nowych realizacjach.

Drugie wydanie Żółtej Książki FIDIC kontynuuje podstawowe zasady FIDIC dotyczące zrównoważonego podziału ryzyka, jednocześnie starając się czerpać z bogatego doświadczenia zdobytego podczas jego stosowania w ciągu ostatnich 18 lat. Przykładowo, nowe wydanie rozwijając i  uszczegóławiając zasady FIDIC wprowadza:

  1. większą szczegółowość i jasność wymagań dotyczących powiadomień i innych komunikatów;
  2. postanowienia dotyczące zaspokojenia roszczeń zamawiających i wykonawców traktowanych jednakowo i oddzielone od sporów;
  3. mechanizmy unikania sporów oraz
  4. szczegółowe postanowienia dotyczące zarządzania jakością oraz weryfikacji zgodności realizacji z Kontraktem

Szkolenie prowadzone będzie w układzie porównawczym. Dla postanowień zawartych w „starych” WK FIDIC podane zostaną i omówione postanowienia z „nowych” WK FIDIC. Przedyskutowane zostaną podobieństwa i różnice między „starym” i „nowym” wydaniem.

Ponieważ nie przewiduje się systematycznego omawiania WK FIDIC wskazane jest aby uczestnicy szkolenia posiadali przynajmniej minimalną znajomość i doświadczenie w stosowaniu „starych” WK FIDIC.

Szczegółowy program szkolenia podany zostanie w terminie późniejszym.

Cena szkolenia: 1500 zł + 23% VAT

Miejsce szkolenia

Budynek KIG (Krajowej Izby Gospodarczej) usytuowany w centrum Warszawy (150m) od Kolumny Zygmunta.

Możliwość parkowania samochodów na ulicy bezpośrednio przed budynkiem i sąsiednich ulicach. Duży ogólno dostępny parking, przed Teatrem Wielkim, znajduje się w odległości około 200m.

Uwaga! parkowanie w strefie płatnego parkowania.

Bezpośrednio przed budynkiem znajduje się pętla autobusowa, wyszukiwarka połączeń ZTM.

Formularz rejestracji

„Nowe” (wyd. 2017) i „stare” (wyd. 1999) Warunki Kontraktowe FIDIC - Podobieństwa i różnice w dniach 2020-05-27-28

Formularz do wydruku

Jeśli chcesz przesłać forularz faxem lub pocztą pobierz formularz rejestracji

Dane do wystawienia faktury VAT:

Newsletter SIDiR

Otrzymuj najnowsze informacje o szkoleniach i konferencjach prosto na swoją skrzynkę pocztową