18-19.12.2019 Przygotowanie zamówienia publicznego na roboty budowlane z wykorzystaniem warunków kontraktowych FIDIC

(Szkolenie 2 dniowe)

Opis szkolenia

Szkolenie pokazuje jak wykorzystać prawidłowo Warunki Kontraktowe FIDIC w zamówieniach publicznych . Omówione są niezbędne podstawy prawa zamówień publicznych, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego przygotowania zamówienie na roboty budowlane.

Następnie systematycznie omówione są podstawowe elementy specyfikacji istotnych zamówienia dla zamówienia na roboty budowlane w przypadku gdy wykorzystywane są jako wzór umowy Warunki Kontraktowe FIDIC. Szczególna uwaga poświęcona jest na prawidłowym zastosowaniu WK FIDIC, zarówno pod względem formalnym (przepisy obowiązującego prawa) jak i rozłożenia ryzyk kontraktowych.

Szkolenie dwudniowe, w łącznym wymiarze czasu 16 godzin lekcyjnych.

Cena szkolenia: 1500 zł + 23% VAT

Plan szkolenia

 1. Pre-test w zakresie problematyki Prawa zamówień publicznych związanej z tematyką szkolenia
 2. Podstawy prawne zamówień publicznych: nawiązanie do ustawy prawo zamówień publicznych
 3. Umowy w sprawach zamówień publicznych
 4. Ustalenie wartości zamówienia:
  • zamówienie na roboty budowlane
  • zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
 5. Przykładowa struktura specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z prawem zamówień publicznych przy korzystaniu z warunków kontraktowych FIDIC
 6. Umowa na bazie WK FIDIC, dostosowanych do polskiego porządku prawnego
  1. Wybór odpowiedniej książki
  2. Uwzględnienie przepisów polskiego prawa
  3. Prawidłowego rozłożenie ryzyk kontraktowych
 7. Opis przedmiotu zamówienia – formuła „buduj”
  1. Projekt budowlany
  2. Projekty wykonawcze
  3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
 8. Opis przedmiotu zamówienia – formuła „projektuj i buduj
  1. Program funkcjonalno - użytkowy
 9. Opis sposobu obliczania ceny:
  1. Wynagrodzenie kosztorysowe
  2. Wynagrodzenie ryczałtowe
 10. Post-test w zakresie wykorzystania WK FIDIC w zamówieniach publicznych - prezentacja prawidłowych rozwiązań
 11. Podsumowanie i dyskusja

Miejsce szkolenia

Budynek KIG (Krajowej Izby Gospodarczej) usytuowany w centrum Warszawy (150m) od Kolumny Zygmunta.

Możliwość parkowania samochodów na ulicy bezpośrednio przed budynkiem i sąsiednich ulicach. Duży ogólno dostępny parking, przed Teatrem Wielkim, znajduje się w odległości około 200m.

Uwaga! parkowanie w strefie płatnego parkowania.

Bezpośrednio przed budynkiem znajduje się pętla autobusowa, wyszukiwarka połączeń ZTM.

Formularz rejestracji

Przygotowanie zamówienia publicznego na roboty budowlane z wykorzystaniem warunków kontraktowych FIDIC w dniach 2019-12-18-19

Formularz do wydruku

Jeśli chcesz przesłać forularz faxem lub pocztą pobierz formularz rejestracji

Dane do wystawienia faktury VAT:

Newsletter SIDiR

Otrzymuj najnowsze informacje o szkoleniach i konferencjach prosto na swoją skrzynkę pocztową