Szkolenia

Nowe Prawo zamówień publicznych - 2 część

Szkolenie 2 dniowe - 06-07.12.2019, Warszawa

Opis

Bogdan ArtymowiczProwadzący:
Bogdan Artymowicz

Dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych, radca prawny, członek Krajowej Izby Odwoławczej (2010 – 2014), Członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie (2011-2016), członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (2016-2018), obecnie członek Komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Wiceprezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (2014 – 2016), wieloletni wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych, prelegent i wykładowca na licznych seminariach, szkoleniach i konferencjach, doświadczony praktyk zajmujący się problematyką zamówień publicznych, zarówno na szczeblach administracji samorządowej jak i administracji rządowej.

Prowadzący

 • Bogdan Artymowicz

Plan szkolenia

 1. Wprowadzenie. Zmiany w systemie zamówień publicznych - zestawienie zmian w stosunku do obecnego stanu prawnego - wstęp do przyszłości.
  1. Nowe zasady udzielania zamówień publicznych. Obowiązek stosowania przepisów ustawy od progu 50 000 zł – podstawowe obowiązki.
  2. Polityka zakupowa – dla kogo obowiązek dla kogo uprawnienie?
  3. Szacowanie wartości zamówienia – co się zmieniło?
  4. Analiza potrzeb zamawiającego – jak zamawiający powinien przygotować się do zakupów w nowym stanie prawnym – schemat działania.
  5. Nowe narzędzia: wstępne konsultacje rynkowe – czy zamawiający musi „znać się na wszystkim”?
 2. Prawo zamówień publicznych w procesie przemian.
  1. Nowe Prawo zamówień publicznych – nowe zasady udzielanie zamówień o wartości poniżej progów UE – przebieg krok po kroku.
   1. Zakres zastosowania procedury uproszczonej;
   2. Prawidłowe przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia;
   3. Szczególne zasady kwalifikacji podmiotowej wykonawców;
   4. Tryby udzielania zamówień (tryb podstawowy, partnerstwo innowacyjne, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki);
   5. Wybór najkorzystniejszej oferty.
  2. Nowe prawo zamówień publicznych – co się zmieni w procedurze udzielenia zamówienia publicznego powyżej progów UE – wybrane zagadnienia:
   1. Uproszczenie zasad podmiotowej kwalifikacji wykonawców – uproszczenie warunków udziału w postepowaniu, podstawy wykluczenia na nowo.
   2. Zmiany w procedurach – co nowego w trybach?
   3. Konkurs jako nowy sposób pozyskanie zamówienia publicznego.
   4. Umowa o zamówienie publiczne – jak prawidłowo ukształtować wzór umowy (m.in. klauzule abuzywne, nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia).
   5. Nowy obowiązek zamawiającego – ewaluacja realizacji umowy.
   6. Obowiązki stosowania zaliczek lub częściowych płatności.
 3. Środki ochrony prawnej w nowej Ustawie, w tym nowe zasady postępowania skargowego na orzeczenia KIO.
 4. Panel dyskusyjny.

Miejsce szkolenia

Budynek KIG (Krajowej Izby Gospodarczej) usytuowany w centrum Warszawy (150m) od Kolumny Zygmunta.

Możliwość parkowania samochodów na ulicy bezpośrednio przed budynkiem i sąsiednich ulicach. Duży ogólno dostępny parking, przed Teatrem Wielkim, znajduje się w odległości około 200m.

Uwaga! parkowanie w strefie płatnego parkowania.

Bezpośrednio przed budynkiem znajduje się pętla autobusowa, wyszukiwarka połączeń ZTM.

Rejestracja on-line

Dane do wystawienia faktury VAT:
Cena netto
1000 zł
Brutto (23% VAT): 1230 zł

Rejestracja on-line Opis Prowadzący Plan szkolenia Miejsce szkolenia

Biuletyn SIDiR

Najszybsza informacja o wydarzeniach, konferencjach i specjalistycznych szkoleniach prosto do Twojej skrzynki.