2019.09.25-26 Warunki Kontraktowe FIDIC dla inwestycji drogowych – wzorcowe warunki GDDKiA – formuła „buduj” lub „projektuj i buduj” (w zależności od zgłoszeń uczestników realizowana będzie jedna z formuł). Szkolenie w formule warsztatowo-dyskusyjnej, przeznaczone dla osób znających Warunki Kontraktowe FIDIC

(Szkolenie 2 dniowe)

Opis szkolenia

W pierwszej części szkolenia w sposób syntetyczny, jako przypomnienie przedstawione zostaną podstawy prawne procesu inwestycyjno – budowlanego, główne elementy Warunków  Ogólnych FIDIC, zasady tworzenia Warunków Szczególnych oraz zakres niezbędnego dostosowania Warunków Ogólnych do przepisów prawa polskiego.

Druga część ma charakter seminaryjno – warsztatowy, której przedmiotem są wzorcowe Warunki Kontraktowe stosowane przez GDDKiA w budowie dróg finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W tej części w założeniu prowadzący pełni bardziej rolę moderatora niż wykładowcy a w każdy z uczestników wnosi jakąś wartość dodaną do szkolenia.

Szkolenie adresowane jest do osób niekoniecznie zaawansowanych w znajomości Warunków Kontraktowych FIDIC ale mających przynajmniej podstawową ich znajomość. W zasadzie konieczne jest posiadanie Warunków Ogólnych FIDIC, odpowiednich do tematu szkolenia.

Cena szkolenia: 1500 zł

Plan szkolenia

Część ogólna
  1. Podstawowe zasady prawne i przepisy dla procesu inwestycyjno – budowlanego
  2. Podstawowe dokumenty kontraktowe i ich użycie
  3. Przebieg Kontraktu
  4. Jak tworzyć Warunki Szczególne
  5. Aby FIDIC był jeszcze FIDIC-iem. Złote zasady FIDIC
  6. Dostosowanie Warunków Kontraktowych FIDIC do przepisów prawa polskiego
Część seminaryjno–warsztatowa Omówienie i dyskusja nad wzorcowymi Warunkami Kontraktowymi FIDIC stosowanymi przez GDDKIA, w zależności od zainteresowania uczestników będą to warunki dotyczące formuły „buduj” lub „projektuj i buduj”.

Miejsce szkolenia

Budynek KIG (Krajowej Izby Gospodarczej) usytuowany w centrum Warszawy (150m) od Kolumny Zygmunta.

Możliwość parkowania samochodów na ulicy bezpośrednio przed budynkiem i sąsiednich ulicach. Duży ogólno dostępny parking, przed Teatrem Wielkim, znajduje się w odległości około 200m.

Uwaga! parkowanie w strefie płatnego parkowania.

Bezpośrednio przed budynkiem znajduje się pętla autobusowa, wyszukiwarka połączeń ZTM.

Formularz rejestracji

Warunki Kontraktowe FIDIC dla inwestycji drogowych – wzorcowe warunki GDDKiA – formuła „buduj” lub „projektuj i buduj” (w zależności od zgłoszeń uczestników realizowana będzie jedna z formuł). Szkolenie w formule warsztatowo-dyskusyjnej, przeznaczone dla osób znających Warunki Kontraktowe FIDIC w dniach 2019-09-25-26

Formularz do wydruku

Jeśli chcesz przesłać forularz faxem lub pocztą pobierz formularz rejestracji

Dane do wystawienia faktury VAT:

Newsletter SIDiR

Otrzymuj najnowsze informacje o szkoleniach i konferencjach prosto na swoją skrzynkę pocztową