Zostań członkiem SIDiR!

2017.11.14-15 Przygotowanie zamówienia publicznego na roboty budowlane z wykorzystaniem warunków kontraktowych FIDIC

(Szkolenie 2 dniowe)

Opis szkolenia

Zapisy na szkolenie będą przyjmowane tylko do 6 listopada 2017!

Na 7 dni przed planowanym szkoleniem do uczestników zostaną przesłane materiały pomocnicze z którymi należy zapoznać się przed szkoleniem.

Cena szkolenia: 1000 zł

Plan szkolenia

Pierwszy dzień szkolenia

10:00 - 10:25CZĘŚĆ I Pre-test w zakresie problematyki Prawa zamówień publicznych związanej z tematyką szkolenia
10:25 - 11:30CZĘŚĆ II Podstawy prawne zamówień publicznych: nawiązanie do ustawy prawo zamówień publicznych
11:30 - 11:45Przerwa kawowa
11:45 - 13:15CZĘŚĆ III Umowy w sprawach zamówień publicznych
13:15 - 13:45Przerwa obiadowa
13:45 - 15:15CZĘŚĆ IV Ustalenie wartości zamówienia:
zamówienie na roboty budowlane,
zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
15:15 - 15:30Przerwa kawowa
15:30 - 17:00CZĘŚĆ V Przykładowa struktura specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z prawem zamówień publicznych przy korzystaniu z warunków kontraktowych FIDIC
CZĘŚĆ VI Umowa na bazie WK FIDIC, dostosowanych do polskiego porządku prawnego

Drugi dzień szkolenia

9:00 - 10:30CZĘŚĆ VII Opis przedmiotu zamówienia (1)
Projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
10:30 - 10:45Przerwa kawowa
10:45 - 12:15CZĘŚĆ VII Opis przedmiotu zamówienia (2)
Program funkcjonalno-użytkowy
12:15 - 12:45Przerwa obiadowa
12:45 – 14:15CZĘŚĆ VIII Opis sposobu obliczenia ceny:
wynagrodzenie kosztorysowe,
wynagrodzenie ryczałtowe
14:15 - 14:30Przerwa kawowa
14:30 - 16:00CZĘŚĆ IX Post-test w zakresie problematyki Prawa zamówień publicznych związanej z tematyką szkolenia - prezentacja prawidłowych rozwiązań.
CZĘŚĆ X Dyskusja, podsumowanie, zakończenie szkolenia

Miejsce szkolenia

Budynek KIG (Krajowej Izby Gospodarczej) usytuowany w centrum Warszawy (150m) od Kolumny Zygmunta.

Możliwość parkowania samochodów na ulicy bezpośrednio przed budynkiem i sąsiednich ulicach. Duży ogólno dostępny parking, przed Teatrem Wielkim, znajduje się w odległości około 200m.

Uwaga! parkowanie w strefie płatnego parkowania.

Bezpośrednio przed budynkiem znajduje się pętla autobusowa, wyszukiwarka połączeń ZTM.

Formularz rejestracji

Przygotowanie zamówienia publicznego na roboty budowlane z wykorzystaniem warunków kontraktowych FIDIC w dniach 2017-11-14-15

Formularz do wydruku

Jeśli chcesz przesłać forularz faxem lub pocztą pobierz formularz rejestracji

Dane do wystawienia faktury VAT:

Newsletter SIDiR

Otrzymuj najnowsze informacje o szkoleniach i konferencjach prosto na swoją skrzynkę pocztową