Zostań członkiem SIDiR!

Zmiany i korekty w umowach zamówienia publicznego, w szczególności opartych na wzorach kontraktowych FIDIC

Opis szkolenia

Dokonywanie zmian w umowach zamówienia publicznego jest kluczowe przy realizacji umów o roboty budowlane. Często z powodu błędów w dokumentacji projektowej pojawia się problem wprowadzenia zamian w trakcie realizacji, już po podpisaniu umowy. Tematem szkolenia są procedury wprowadzania zmian i korekt zgodnie z Kodeksem cywilnym i Prawem zamówień publicznych, przy uwzględnieniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Omawiane są zmiany i korekty ze szczególnym uwzględnieniem umów zawartych na bazie Warunków Kontraktowych Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC), ilustrowane testowaniem możliwości wprowadzenia zmian istotnych oraz innych zmian w umowach.

Szkolenie jest adresowane do osób zaawansowanych w problematyce inwestycyjno-budowlanej, szczególnie tych uczestniczących w realizacji robót budowlanych.

Program

 1. Podstawowe pojęcia
  • Przedmiot zamówienia
  • Opis przedmiotu zamówienia
  • Zamówienie dodatkowe
  • Zamówienie uzupełniające
  • Roboty zamienne
  • Roboty dodatkowe
 2. Zmiany i korekty umowy zamówienia publicznego
  • Zakres świadczenia Art. 140 P.z.p.
  • Zmiany wg Art. 144 P.z.p,
  • Zmiany umowy w świetle orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
  • Test istotności zmian
  • Zmiany nieistotne
  • Zmiany istotne, spojrzenie zawężające i spojrzenie rozszerzające
  • Zmiany i warunki zmian w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, kwalifikowalność wydatków poniesionych na zmiany
 3. Zmiany i korekty w Warunkach Kontraktowych FIDIC
  • Dostosowanie uprawnień Inżyniera do wymagań P.z.p
  • Zakres i warunki wprowadzania zmian w WK FIDIC
  • Test możliwości zmiany istotnej w umowie, „ścieżka decyzyjna” na przykładzie klauzuli 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne]
  • Test konieczności zamówienia dodatkowego, „ścieżka decyzyjna” na przykładzie klauzuli 1.9 [Błędy w wymaganiach Zamawiającego]
  • Test możliwości roszczeń Wykonawcy, „ścieżka decyzyjna” na przykładzie klauzuli 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy]
  • Test zmiany nieistotnej w umowie, „ścieżka decyzyjna” na przykładzie klauzuli 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera]
  • Test możliwości innego sposobu wykonania kontraktu, „ścieżka decyzyjna” na przykładzie klauzuli 8.6 [Tempo wykonawstwa]
  • Dokumentowanie zmian
 4. Praktyka wprowadzania zmian do umowy zamówienia publicznego (na przykładach)
  • Problemy interpretacyjne zmian, analiza przypadku - umowa z wynagrodzeniem ryczałtowym/kosztorysowym
  • Problemy interpretacyjne zmian, analiza przypadku- umowa z wynagrodzeniem ryczałtowym
 5. Podsumowanie

Newsletter SIDiR

Otrzymuj najnowsze informacje o szkoleniach i konferencjach prosto na swoją skrzynkę pocztową