Szkolenia

Zasady realizacji robót budowlanych na Warunkach Kontraktowych FIDIC 2017

Opis szkolenia

Prowadząca:

Danuta Rybka

RYBKA Danuta Wanda

 

Program

  • Zasady stosowania warunków FIDIC,
  • Nowe określenia i definicje,
  • Obowiązki i uprawnienia,
  • Przejęcie robót,
  • Odstąpienie od Kontraktu,
  • Zmiany i korekty,
  • Płatności i kary,
  • Roszczenia i spory,.
  • Ryzyka kontraktowe i ubezpieczenia.