Szkolenia

Zasady realizacji robót budowlanych na warunkach kontraktowych FIDIC 2017. Szkolenie wewnętrzne dla członków SIDiR. Platforma Teams

Opis szkolenia

17 – 18.11.2020

Szczegóły wkrótce