Szkolenia

Zarządzanie projektami w branży architektonicznej i budowlanej. Od zarządzania projektami do BIM

Opis szkolenia

Łukasz Topoliński – Magister Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej od początku starający się połączyć pasję tworzenia z praktycznym podejściem do zarządzania projektami i zespołami. Ukończył studia Zarządzania i Ekonomii a także studia podyplomowe MBA Franklin University i Kontroling Finansowy na Akademii Leona Koźmińskiego po to by jeszcze lepiej zrozumieć i wdrażać dobre praktyki, które stoją za zyskownymi projektami.

Właściciel firm działających w obszarze konsultingu dedykowanego projektom infrastrukturalnym oraz IT w branży AEC: Topoliński Consulting, Plainly.pl oraz BIM Process Sp. z o.o. Skupiony na podnoszeniu efektywności i jakości pracy w sektorze architektury i budownictwa dzięki wykorzystaniu potencjału BIM i nowoczesnych metod zarządzania projektami.

https://www.linkedin.com/in/lukasz-topolinski/

OBSZAR SPECJALIZACJI:

 • wdrożenia metodyki BIM
 • zarządzanie projektami i portfelem projektów
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • transformacje organizacyjne i technologiczne
 • rozwój i wdrażanie systemów klasy ERP
 • innowacyjne narzędzia IT dla branży budowlanej, architektonicznej i inżynieryjnej

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • Właściciel firm działających w obszarach technologii IT dla budownictwa i architektury: Topoliński Consulting, Plainly.pl oraz BIM Process Sp. z o.o.
 • Construction Industry Lead odpowiedzialny za tworzenie strategii wprowadzenia dedykowanych produktów IT z obszaru Smart Building, Digital Construction i systemów klasy ERP dla budownictwa.
 • Project Developer na największym projekcie infrastrukturalnym BIM. realizowanym w Szwecji Stockholm By-pass E4 Highway
 • Project Manager zarządzający realizacją portfela projektów infrastrukturalnych w Skanska S.A.
 • Projektant układów drogowych m.in. w ramach projektu węzła autostradowego Rzeszów Zachód

WYKSZTAŁCENIE

 • Magister inżynier Budownictwa – Politechnika Gdańska
 • Magister inżynier Zarządzania – Politechnika Gdańska
 • Absolwent studiów Franklin MBA (anglojęzyczne studia MBA prowadzone przez Franklin University, USA)
 • Absolwent studiów podyplomowych z Kontrolingu – Akademia Leona Koźmińskiego
 • Certyfikat PMP (Project Management Professional)
 • Certyfikat PMI-RMP® (Risk Management Professional)

Czas trwania 2 dni: 14h zajęć + 2h przerw
godziny 9:00 – 16:30

Program

 1. Podstawy zarządzania projektem
 2. Definiowanie zakresu projektu (dodatkowo warsztat)
 3. Definiowanie ryzyk związanych z projektem (dodatkowo warsztat)
 4. Zarządzanie budżetem projektu (dodatkowo warsztat)
 5. Zarządzanie harmonogramem projektu (dodatkowo warsztat)
 6. Zarządzanie zespołem
 7. Zarządzanie komunikacją i informacją
 8. Zarządzanie kontraktem / Zarządzanie zmianą
 9. Podstawy administrowania projektem
 10. Zarządzanie Relacjami
 11. Zarządzanie ryzykiem projektu
 12. Prognozowanie wyniku projektu – kontroling projektu
 13. Lean Construction - podstawy
 14. Agile Construction - podstawy